Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Θεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF
Kalle Gustafsson

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Θεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική


Συντακτικό Λατινικών:


Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (όλα τα παραδείγματα των κειμένων) 


Υποθετικοί λόγοι (αναγνώριση όλων των υποθετικών λόγων και η μετατροπή τους στα υπόλοιπα είδη) 


Πλάγιος λόγος (αναλυτικά οι μετατροπές του πλάγιου λόγου σε ευθύ από τα προς εξέταση κείμενα) 


Πλάγιος λόγος (θεωρία φαινομένου) 


Γερουνδιακή Έλξη - Δήλωση σκοπού (όλα τα παραδείγματα του κειμένου)


Απόλυτη αφαιρετική μετοχή (αναλύσεις των μετοχών από τα κείμενα της ύλης)


Η απαγόρευση στα λατινικά (παραδείγματα διαφορετικής εκφοράς από τα κείμενα) 


Σύμπτυξη δευτερευουσών προτάσεων σε μετοχές (αναλυτικές μετατροπές σε όλα τα είδη προτάσεων)


Δευτερεύουσες προτάσεις λατινικών (εισαγωγή, εκφορά, αναγνώριση, ακολουθία των χρόνων) 


Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική (παραδείγματα μετατροπής από τα κείμενα της ύλης) 


Γερουνδιακό – Παθητική Περιφραστική Συζυγία – Μετατροπή σε σύνταξη debeo + απαρέμφατο


Οι χρήσεις των πτώσεων


Γραμματική Λατινικών:


Ουσιαστικά Α κλίσης (συγκεντρωτικά όλα τα ουσιαστικά και παραδείγματα κλίσης)


Ουσιαστικά Β κλίσης (καταγραφή όλων των ουσιαστικών από τα κείμενα και παραδείγματα κλίσης)


Ουσιαστικά Γ κλίσης (καταγραφή όλων των ουσιαστικών και παραδείγματα κλίσης)


Ουσιαστικά Δ & Ε κλίσης (καταγραφή όλων των ουσιαστικών και παραδείγματα κλίσης)


Επίθετα Β & Γ κλίσης (καταγραφή όλων των επιθέτων από τα κείμενα και παραδείγματα κλίσης)


Οι αντωνυμίες των λατινικών (κλίση όλων των αντωνυμιών)  


Οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων (όλα τα ρήματα των κειμένων της ύλης)  


Ασκήσεις Σχολικού Βιβλίου: 


Λατινικά Γ Λυκείου: Ασκήσεις σχολικού βιβλίου (Μαθήματα 21-23-24-25-27)


Λατινικά Γ Λυκείου: Ασκήσεις σχολικού βιβλίου (Μαθήματα 28, 29, 30, 31)


Λατινικά Γ Λυκείου: Κείμενα 32-34-36-37-38 (ασκήσεις σχολικού)Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κείμενα 40-41-42-43-44 (ασκήσεις σχολικού)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λατινικά Γ ΛυκείουΘεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική

X