Γεώργιος Βιζυηνός «Το αμάρτημα της μητρός μου»: Ποια είναι η αντίδραση της μητέρας στις διαδόσεις εις βάρος του γιου της και πώς την ερμηνεύετε;

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF
Larry Cole

Γεώργιος Βιζυηνός «Το αμάρτημα της μητρός μου»

Ποια είναι η αντίδραση της μητέρας στις διαδόσεις εις βάρος του γιου της και πώς την ερμηνεύετε;

Πότε τῇ ἔλεγον, ὅτι ἐδυστύχησα ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἐτούρκευσα.
- Νὰ φᾶνε τὴ γλῶσσα τους ποὺ τὤβγαλαν! - Ἀπεκρίνετο ἡ μήτηρ μου. Αὐτὸς ποῦ λένε, δὲν 'μπορεῖ νὰ ἦτον τὸ παιδί μου! - Ἀλλὰ μετ' ὀλίγον ἐκλείετο περίτρομος εἰς τὸ εἰκονοστάσιόν μας, καὶ προσηύχετο δακρυρροοῦσα πρὸς τὸν Θεόν, διὰ νὰ μὲ φωτίσῃ νὰ ἐπανέλθω εἰς τὴν πίστιν τῶν πατέρων μου.
Πότε τῇ ἔλεγον, ὅτι ἐναυάγησα εἰς τὰς ἀκτὰς τῆς Κύπρου, καὶ ἐπαιτῶ ρακένδυτος εἰς τοὺς δρόμους.
- Φωτιὰ νὰ τοὺς κάψῃ, ἀπεκρίνετο ἐκείνη. Τὸ λὲν ἀπὸ τη ζούλια τους. Τὸ παιδί μου θενάκανε κατάστασι καὶ πά' στὸν Ἅγιο Τάφο.
Ἀλλὰ μετ' ὀλίγον ἐξήρχετο εἰς τοὺς δρόμους, ἐξετάζουσα τοὺς διαβατικοὺς ἐπαίτας, καὶ μετέβαινεν ὅπου ἠκούετο κανεὶς καραβοτσακισμένος μὲ τὴν θλιβερὰν ἐλπίδα ν' ἀνακαλύψῃ ἐν αὐτῷ τὸ ἴδιον της τέκνον, μὲ τὴν πρόθεσιν νὰ δώσῃ εἰς αὐτὸν τὰ στερήματά της, ὅπως τὰ εὕρω ἐγὼ εἰς τὰ ξένα ἀπὸ τὰς χεῖρας τῶν ἄλλων.
Η μητέρα, όπως είναι λογικό, αρνείται να πιστέψει οποιαδήποτε κακή είδηση για το παιδί της, γι’ αυτό και αναθεματίζει όσους λένε άσχημα πράγματα για το γιο της. Επειδή, όμως, στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει τίποτε για το που βρίσκεται και πώς είναι το παιδί της, αναγκάζεται να λάβει υπόψη της την παραμικρή είδηση, όσο δυσάρεστη κι αν είναι αυτή.
Οι αντιδράσεις της μητέρας, παρά την υπερβολή που τις χαρακτηρίζει, είναι απολύτως δικαιολογημένες, καθώς αντανακλούν τη στάση που θα κρατούσε οποιαδήποτε μητέρα ανησυχούσε για το παιδί της. Εφόσον ο γιος της δεν έχει κατορθώσει για ένα μεγάλο διάστημα να της στείλει έστω και μία επιστολή, είναι αναμενόμενο η μητέρα να οδηγείται στην απελπισία και να καταφεύγει σε υπερβολές.

Δείτε επίσης:

Γεώργιου Βιζυηνού «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λατινικά Γ ΛυκείουΘεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική

X