Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «γίγνομαι» | Σημειώσεις του Κωνσταντίνου Μάντη

Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «γίγνομαι»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Naxart Studio
 
Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «γίγνομαι»
 
Ενεστώτας
Οριστική
γίγνομαι, γίγν/γίγνει, γίγνεται, γιγνόμεθα, γίγνεσθε, γίγνονται
Υποτακτική
γίγνωμαι, γίγν, γίγνηται, γιγνώμεθα, γίγνησθε, γίγνωνται
Ευκτική
γιγνοίμην, γίγνοιο, γίγνοιτο, γιγνοίμεθα, γίγνοισθε, γίγνοιντο
Προστακτική
---, γίγνου, γιγνέσθω, ---, γίγνεσθε, γιγνέσθων ή γιγνέσθωσαν
Απαρέμφατο
γίγνεσθαι
Μετοχή
γιγνόμενος
γιγνομένη
γιγνόμενον
 
Παρατατικός
Οριστική
γιγνόμην, γίγνου, γίγνετο, γιγνόμεθα, γίγνεσθε, γίγνοντο
 
Μέλλοντας
Οριστική
γενήσομαι, γενήσ/γενήσει, γενήσεται, γενησόμεθα, γενήσεσθε, γενήσονται
Ευκτική
γενησοίμην, γενήσοιο, γενήσοιτο, γενησοίμεθα, γενήσοισθε, γενήσοιντο
Απαρέμφατο
γενήσεσθαι
Μετοχή
γενησόμενος
γενησομένη
γενησόμενον
 
Αόριστος Β΄
Οριστική
γενόμην, γένου, γένετο, γενόμεθα, γένεσθε, γένοντο
Υποτακτική
γένωμαι, γέν, γένηται, γενώμεθα, γένησθε, γένωνται
Ευκτική
γενοίμην, γένοιο, γένοιτο, γενοίμεθα, γένοισθε, γένοιντο
Προστακτική
---, γενο, γενέσθω, ----, γένεσθε, γενέσθων
Απαρέμφατο
γενέσθαι
Μετοχή
γενόμενος, γενομένη, γενόμενον
 
Παρακείμενος
Οριστική
γεγένημαι, γεγένησαι, γεγένηται, γεγενήμεθα, γεγένησθε, γεγένηνται  
 
Υποτακτική
γεγενημένος- γεγενημένη-γεγενημένον
γεγενημένος- γεγενημένη-γεγενημένον ς
γεγενημένος- γεγενημένη-γεγενημένον
γεγενημένοι- γεγενημέναι-γεγενημένα μεν
γεγενημένοι- γεγενημέναι-γεγενημένα τε
γεγενημένοι- γεγενημέναι-γεγενημένα σι
 
Ευκτική
γεγενημένος- γεγενημένη-γεγενημένον εην
γεγενημένος- γεγενημένη-γεγενημένον εης
γεγενημένος- γεγενημένη-γεγενημένον εη
γεγενημένοι- γεγενημέναι-γεγενημένα εημεν (εμεν)
γεγενημένοι- γεγενημέναι-γεγενημένα εητε (ετε)
γεγενημένοι- γεγενημέναι-γεγενημένα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---, γεγένησο, γεγενήσθω, --- γεγένησθε, γεγενήσθων ή γεγενήσθωσαν
 
Απαρέμφατο
γεγενσθαι
Μετοχή
γεγενημένος,
γεγενημένη,
γεγενημένον
 
& Ενεργητικός Παρακείμενος Β΄
Οριστική
γέγονα, γέγονας, γέγονε, γεγόναμεν, γεγόνατε, γεγόνασι(ν)
 
Υποτακτική
γεγονώς-γεγονυα-γεγονός
γεγονώς-γεγονυα-γεγονός ς
γεγονώς-γεγονυα-γεγονός
γεγονότες-γεγονυαι-γεγονότα μεν
γεγονότες-γεγονυαι-γεγονότα τε
γεγονότες-γεγονυαι-γεγονότα σι(ν)
 
Ευκτική
γεγονώς-γεγονυα-γεγονός εην
γεγονώς-γεγονυα-γεγονός εης
γεγονώς-γεγονυα-γεγονός εη
γεγονότες-γεγονυαι-γεγονότα εημεν / εμεν
γεγονότες-γεγονυαι-γεγονότα εητε / ετε
γεγονότες-γεγονυαι-γεγονότα εησαν / εεν
 
Προστακτική
---
γεγονώς-γεγονυα-γεγονός σθι
γεγονώς-γεγονυα-γεγονός στω
---
γεγονότες-γεγονυαι-γεγονότα στε
γεγονότες-γεγονυαι-γεγονότα στων
 
Απαρέμφατο
γεγονέναι
Μετοχή
γεγονώς
γεγονυα
γεγονός
 
Υπερσυντέλικος
γεγενήμην, γεγένησο, γεγένητο, γεγενήμεθα, γεγένησθε, γεγένηντο
 
& Ενεργητικός Υπερσυντέλικος Β΄
γεγόνειν, γεγόνεις, γεγόνει, γεγόνεμεν, γεγόνετε, γεγόνεσαν
 
 

1 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...