Αρχαία Ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «ὁράω / ὁρῶ»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος, Φηρά (Σαντορίνη) 

 
Αρχαία Ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «ράω / ρ»
 
Ενεργητική φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
ρ, ρς, ρ, ρμεν, ρτε, ρσι(ν)
Υποτακτική
ρ, ρς, ρ, ρμεν, ρτε, ρσι(ν)
Ευκτική
ρμι, ρς, ρ ή ρην, ρης, ρη, ρμεν, ρτε, ρεν
Προστακτική
---, ρα, ράτω, ---, ρτε, ρώντων ή ράτωσαν
Απαρέμφατο
ρν
Μετοχή
ρν, ρσα, ρν
 
Παρατατικός
ώρων, ώρας, ώρα, ωρμεν, ωρτε, ώρων
 
Μέλλοντας
Οριστική
ψομαι, ψ - ψει, ψεται, ψόμεθα, ψεσθε, ψονται
Ευκτική
ψοίμην, ψοιο, ψοιτο, ψοίμεθα, ψοισθε, ψοιντο
Απαρέμφατο
ψεσθαι
Μετοχή
ψόμενος, ψομένη, ψόμενον
 
Αόριστος Β΄
Οριστική
εδον, εδες, εδε, εδομεν, εδετε, εδον
Υποτακτική
δω, δς, δ, δωμεν, δετε, δωσι(ν)
Ευκτική
δοιμι, δοις, δοι, δοιμεν, δοιτε, δοιεν
Προστακτική
---, δέ, δέτω, ---, δετε, δόντων ή δέτωσαν
Απαρέμφατο
δεν
Μετοχή
δν, δοσα, δόν
 
Παρακείμενος
Οριστική
όρακα, όρακας, όρακε, οράκαμεν, οράκατε, οράκασι(ν)
ή ώρακα, ώρακας, ώρακε, ωράκαμεν, ωράκατε, ωράκασι(ν)
ή πωπα, πωπας, πωπε, πώπαμεν, πώπατε, πώπασι(ν) (ποιητικός)
 
Υποτακτική
ορακώς-ορακυα-ορακός
ορακώς-ορακυα-ορακός ς
ορακώς-ορακυα-ορακός
ορακότες-ορακυαι-ορακότα μεν
ορακότες-ορακυαι-ορακότα τε
ορακότες-ορακυαι-ορακότα σι(ν)
 
Ευκτική
ορακώς-ορακυα-ορακός εην
ορακώς-ορακυα-ορακός εης
ορακώς-ορακυα-ορακός εη
ορακότες-ορακυαι-ορακότα εημεν/ εμεν
ορακότες-ορακυαι-ορακότα εητε/ ετε
ορακότες-ορακυαι-ορακότα εησαν/ εεν
 
Προστακτική
---
ορακώς-ορακυα-ορακός σθι
ορακώς-ορακυα-ορακός στω
---
ορακότες-ορακυαι-ορακότα στε
ορακότες-ορακυαι-ορακότα στων
 
Απαρέμφατο
ορακέναι
 
Μετοχή
ορακώς, ορακυα, ορακός
 
Υπερσυντέλικος
ωράκειν, ωράκεις, ωράκει, ωράκεμεν, ωράκετε, ωράκεσαν
 
Μέση φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
ρμαι, ρ, ρται, ρώμεθα, ρσθε, ρνται
Υποτακτική
ρμαι, ρ, ρται, ρώμεθα, ρσθε, ρνται
Ευκτική
ρμην, ρο, ρτο, ρμεθα, ρσθε, ρντο
Προστακτική
--- ρ, ράσθω, --- ρσθε, ράσθων ή ράσθωσαν
Απαρέμφατο
ρσθαι
Μετοχή
ρώμενος, ρωμένη, ρώμενον
 
Παρατατικός
ωρώμην, ωρ, ωρτο, ωρώμεθα, ωρσθε, ωρντο
 
Παθητικός Μέλλοντας
Οριστική
φθήσομαι, φθήσ - φθήσει, φθήσεται, φθησόμεθα, φθήσεσθε, φθήσονται
Ευκτική
φθησοίμην, φθήσοιο, φθήσοιτο, φθησοίμεθα, φθήσοισθε, φθήσοιντο
Απαρέμφατο
φθήσεσθαι
Μετοχή
φθησόμενος, φθησομένη, φθησόμενον

Αόριστος Β΄
Οριστική
εδόμην, εδου, εδετο, εδόμεθα, εδεσθε, εδοντο
Υποτακτική
δωμαι, δ, δηται, δώμεθα, δησθε, δωνται
Ευκτική
δοίμην, δοιο, δοιτο, δοίμεθα, δοισθε, δοιντο
Προστακτική
---, δο, δέσθω, ---, δεσθε, δέσθων ή δέσθωσαν
Απαρέμφατο
δέσθαι
Μετοχή
δόμενος, δομένη, δόμενον
 
Παθητικός Αόριστος
Οριστική
φθην, φθης, φθη, φθημεν, φθητε, φθησαν
Υποτακτική
φθ, φθς, φθ, φθμεν, φθτε, φθσι(ν)
Ευκτική
φθείην, φθείης, φθείη, φθείημεν / φθεμεν, φθείητε / φθετε, φθείησαν / φθεεν
Προστακτική
---, φθητι, φθήτω, ----, φθητε, φθέντων ή φθήτωσαν
Απαρέμφατο
φθναι
Μετοχή
φθείς, φθεσα, φθέν
 
Παρακείμενος
Οριστική
όραμαι, όρασαι, όραται, οράμεθα, όρασθε, όρανται
ή ώραμαι, ώρασαι, ώραται, ωράμεθα, ώρασθε, ώρανται
ή μμαι, ψαι, πται, μμεθα, φθε, μμένοι εσιν
 
Υποτακτική
ωραμένος-ωραμένη-ωραμένον
ωραμένος-ωραμένη-ωραμένον ς
ωραμένος-ωραμένη-ωραμένον
ωραμένοι-ωραμέναι-ωραμένα μεν
ωραμένοι-ωραμέναι-ωραμένα τε
ωραμένοι-ωραμέναι-ωραμένα σι(ν)
 
Ευκτική
ωραμένος-ωραμένη-ωραμένον εην
ωραμένος-ωραμένη-ωραμένον εης
ωραμένος-ωραμένη-ωραμένον εη
ωραμένοι-ωραμέναι-ωραμένα εημεν/ εμεν
ωραμένοι-ωραμέναι-ωραμένα εητε/ ετε
ωραμένοι-ωραμέναι-ωραμένα εησαν/ εεν
 
Προστακτική
---, ώρασο, ωράσθω, ---, ώρασθε, ωράσθων
ή ---, ψο, φθω, ---, φθε, φθων
 
Απαρέμφατο
ωρσθαι / φθε
 
Μετοχή
ωραμένος, ωραμένη, ωραμένον
 
Υπερσυντέλικος
ωράμην, ώρασο, ώρατο, ωράμεθα, ώρασθε, ώραντο
ή μμην, ψο, πτο, μμεθα, φθε, μμένοι σαν
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...