Έκθεση Β΄ Λυκείου: Η τηλεργασία στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Έκθεση Β΄ Λυκείου: Η τηλεργασία στην Ελλάδα

Η χώρα μας με το μεγαλύτερο μέρος της αποτελούμενο από νησιωτικές και ορεινές περιοχές είναι ίσως το ιδανικό έδαφος για την εφαρμογή και την ανάπτυξη της τηλεργασίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί η νέα αυτή μορφή εργασίας είναι εκείνη που κυρίως «μεταφέρει» την εργασία στον χώρο διαμονής των εργαζομένων, μειώνοντας τις δυσκολίες ανάπτυξης της απασχόλησης που προϋποθέτουν την υλοποίηση επενδύσεων μεγάλου κόστους. Κάτι παραπάνω από μια απλή επένδυση, λοιπόν, πρέπει να θεωρηθεί κάθε επένδυση που αφορά την υλοποίηση δράσεων τηλεργασίας στην ελληνική περιφέρεια. Τελικά, πρόκειται για την ταχύτατη και ευέλικτη μεταφορά του «όγκου της εργασίας» σε οποιονδήποτε τόπο της χώρας μας, μέσω της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών.
Δικαιολογημένα, ίσως, οι παραπάνω σκέψεις δημιουργούν μερικά κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα. Υπάρχει στη χώρα μας η κατάλληλη τεχνολογική υποδομή στις τηλεπικοινωνίες; Υπάρχει επαρκής γνώση σχετικά με τις τεχνολογίες της πληροφορικής; Είναι ο Έλληνας καλός δέκτης της εφαρμογής της τηλεργασίας; Και ίσως το κρισιμότερο ερώτημα: Τι είναι αυτό που θα δώσει την απαραίτητη ώθηση για τη γρήγορη ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα; Οι απαντήσεις, όπως θα δούμε, είναι εντυπωσιακά απλές και ίσως περισσότερο αισιόδοξες από το αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα μας έχει αποδείξει πως, όταν είναι αναγκαίο, μπορεί να αγκαλιάσει την καινοτομία.
Η παγκόσμια προσπάθεια για τη μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύων τηλεματικής με το χαμηλότερο δυνατό κόστος οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εργαλείων μετάδοσης που είναι εφαρμόσιμα χρησιμοποιώντας την υποδομή απλών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως οι τηλεφωνικές γραμμές. Το Διαδίκτυο αξιοποίησε την απλή τηλεφωνική γραμμή ως ένα ισχυρότατο μέσο μετάδοσης δεδομένων με χαμηλό κόστος. Η τηλεργασία, λοιπόν, δεν απαιτεί ειδικά δίκτυα και χρησιμοποιεί την τεχνολογία, τη γνωστή τεχνολογία του Διαδικτύου, που είναι προσιτή πλέον σε οποιονδήποτε διαθέτει υπολογιστή.
Όσον αφορά στον προβληματισμό περί του επιπέδου τεχνολογικής γνώσης των Ελλήνων, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε μια ιδιαίτερα θετική διάθεση για εξοικείωση με την πληροφορική. Οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή παιδιά, φοιτητές, επιχειρηματίες, υπάλληλοι, ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της τεχνολογίας της πληροφορικής.
Ανακεφαλαιώνοντας, βλέπουμε ότι η κοινωνία των πληροφοριών λειτουργεί ως καταλύτης στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας των σύγχρονων κοινωνιών, άρα και της Ελλάδας. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών δημιουργούν συνήθως νέα επαγγέλματα. Την ίδια στιγμή αυτές οι τεχνολογίες συμβάλλουν στην εκπληκτικά γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση της τηλεργασίας. Αυτό είναι ένα δεδομένο που θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, αν θέλουμε να δούμε όχι μόνο τις τωρινές, αλλά και τις μελλοντικές επιπτώσεις της τηλεργασίας.

Tηλεματική: η σύζευξη των τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, με τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει στις μέρες μας.

Από την ιστοσελίδα www.teleworking.gr, 15.06.2010 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (60-80 λέξεις).

Η τηλεργασία είναι ιδανική για μια χώρα με πολλές δυσπρόσιτες περιοχές όπως είναι η Ελλάδα, αφού μεταφέρει την εργασία στο σπίτι των εργαζομένων, μειώνοντας έτσι το κόστος των αναγκαίων επενδύσεων. Αποτελεί, άρα, μια εργασιακή επιλογή που μπορεί να γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη στη χώρα μας, μιας και απαιτεί πολύ απλές υποδομές, όπως είναι οι τηλεφωνικές γραμμές, κι οι Έλληνες, πέρα από το γεγονός ότι είναι γενικά δεκτικοί απέναντι στις ωφέλιμες καινοτομίες, έχουν φανερώσει ήδη προθυμία να εξοικειωθούν με την πληροφορική, η οποία έχει αναμφίβολα την προοπτική να λειτουργήσει ως καταλύτης εξελίξεων στην αγορά εργασίας.

Β1. Ποιοι είναι, κατά τον αρθρογράφο, οι παράγοντες που θα επιτρέψουν την εξάπλωση της τηλεργασίας στην ελληνική επικράτεια; (60 – 80 λέξεις).

Η τηλεργασία είναι ιδανική επιλογή για μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει πλήθος νησιωτικών και ορεινών περιοχών, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά της εργασίας στο χώρο διαμονής των εργαζομένων. Η αξιοποίησή της, μάλιστα, είναι αρκετά εύκολη, μιας και βασίζεται σε απλές τηλεπικοινωνιακές υποδομές, όπως είναι οι τηλεφωνικές γραμμές και οι υπολογιστές. Έτσι, οι Έλληνες που έχουν ήδη παρουσιάσει θετική διάθεση για την εξοικείωση με την πληροφορική κι έχουν ήδη αποδείξει πως είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν την καινοτομία, όταν αυτό είναι αναγκαίο, μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από την εξάπλωση της τηλεργασίας.

B2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου;

Στη θεματική περίοδο της δεύτερης παραγράφου η φράση «οι παραπάνω σκέψεις» δηλώνει πως υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο περιεχόμενο αυτής της παραγράφου και της προηγούμενης.

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις / φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: επένδυση, τεχνολογίες της πληροφορικής, ανάπτυξη, καινοτομία, καταλύτης στις εξελίξεις. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.)

Η απάντηση στην ανάγκη της χώρας να επιτύχει σημαντική οικονομική ανάπτυξη, δεν μπορεί παρά να είναι η σταθερή επένδυση στην καινοτομία. Χάρη στις τεχνολογίες της πληροφορικής οι δυνατότητες για τη δημιουργία νέων πρωτοπόρων προϊόντων και υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικές και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες σε κάθε κράτος που θα επενδύσει σε αυτές να λειτουργήσει καταλυτικά στις οικονομικές εξελίξεις του μέλλοντος.

Γ2.α. «Τι είναι αυτό που θα δώσει την απαραίτητη ώθηση για τη γρήγορη ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα;».
Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία ονοματική αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων.

- Η δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση είναι η ακόλουθη: «που θα δώσει την απαραίτητη ώθηση για τη γρήγορη ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα», και ανήκει στην κατηγορία των προσδιοριστικών προτάσεων.

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.


Η πρόταση είναι προσδιοριστική, διότι αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα του όρου που προσδιορίζει «αυτό», και δεν χωρίζεται από αυτόν με κόμμα. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...