Γεώργιος Βιζυηνός «Το αμάρτημα της μητρός μου»: Ποια στάση παίρνουν οι αδερφοί του αφηγητή απέναντι στις δυο υιοθεσίες; Να βρείτε τα σχετικά χωρία.

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF
Lawrence Supino

Γεώργιος Βιζυηνός «Το αμάρτημα της μητρός μου»

Ποια στάση παίρνουν οι αδερφοί του αφηγητή απέναντι στις δυο υιοθεσίες; Να βρείτε τα σχετικά χωρία.


Η πρώτη υιοθεσία βρίσκει τα αδέρφια του αφηγητή να εργάζονται με τη σκέψη ότι βοηθούν τη μητέρα τους, αλλά συνειδητοποιούν ότι τα χρήματα που της δίνουν αντί να αποτελέσουν ευκαιρία ώστε να πάψει εκείνη να εργάζεται, χρησιμοποιούνται για να ανατραφεί η νέα τους αδερφή με όλες τις ανέσεις και στην πορεία για να προικισθεί. «Ἐνῷ δε μετ' ὀλίγον χρόνον ἐγὼ μὲν ἐπλανώμην νοσταλγῶν ἐν τῇ ξένῃ, οἱ δὲ ἄλλοι μου ἀδελφοὶ ἐταλαιπωροῦντο κακοκοιμώμενοι εἰς τὰ ἐργαστήρια τῶν μαστόρων, τὸ ξένον κοράσιον ἐβασίλευεν εἰς τὸν οἶκον μας, ὡς ἐὰν ἦτον ἐδικός του. Οἱ μικροὶ τῶν ἀδελφῶν μου μισθοὶ θὰ ἐξήρκουν πρὸς ἀνακούφισιν τῆς μητρός, ἐφ' ᾧ καὶ τῇ ἐδίδοντο. Ἀλλ' ἐκείνη, ἀντὶ νὰ τοὺς δαπανᾶ πρὸς ἀνάπαυσίν της, ἐπροίκιζε δι' αὐτῶν τὴν θετήν της θυγατέρα καὶ ἐξηκολούθει ἐργαζομένη πρὸς διατροφὴν της.» Το γεγονός αυτό δυσαρεστεί τα αδέρφια του αφηγητή, τα οποία χαίρονται όταν επιτέλους η κοπέλα παντρεύεται και αποχωρεί από το σπίτι τους. Η επίσπευση άλλωστε του γάμους της είναι πολύ πιθανόν να προέκυψε χάρη στις πιέσεις τους, μιας και είναι δεδομένο ότι ήθελαν να απαλλαγούν από την υποχρέωση που ακούσια είχαν αναλάβει να εργάζονται για τη συγκέντρωση της προίκας της. «Ὁ γάμος αὐτῆς, ὅστις φαίνεται ἐπίτηδες ἐπεσπεύθη, ὑπῆρξεν ἀληθὴς χαρὰ τῶν ἀδελφῶν μου. Οἱ δυστυχεῖς ἀνέπνευσαν, ἀπαλλαγέντες ἀπὸ τὸ πρόσθετον φορτίον. Καὶ εἶχον δίκαιον.» Η αχαριστία μάλιστα που επέδειξε η κοπέλα απέναντι στη γυναίκα που εργάστηκε τόσο σκληρά για να τη μεγαλώσει, λειτούργησε ως ένας επιπλέον λόγος που ενίσχυσε τη δυσαρέσκεια των αδερφών του αφηγητή.
«Ἀλλ' ὁποία ὑπῆρξεν ἡ ἔκπληξὶς των, ὅταν, ὁλίγας μετὰ τοὺς γάμους ἡμέρας, τὴν εἶδον νὰ ἔρχεται εἰς τὴν οἰκίαν, σφίγγουσα τρυφερῶς εἰς τὴν ἀγκάλην της ἓν δεύτερον κοράσιον, ταύτην τὴν φορὰν ἐν σπαργάνοις!» Όπως έγινε με την πρώτη υιοθεσία, έτσι και με τη δεύτερη, τα αγόρια της οικογένειας δεν ρωτήθηκαν για το αν συμφωνούν και βρέθηκαν εκ νέου προ τετελεσμένου γεγονότος. Τα αγόρια, επομένως, όπως ήταν φυσικό, δυσαρεστήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και μάλιστα αρνήθηκαν να βοηθήσουν στην ανατροφή του νέου παιδιού. «Τὸ υἱικὸν σέβας ἦτο πολύ, καὶ ἡ αὐθεντεία τῆς μητρὸς μεγάλη, ἀλλ' οἱ πτωχοὶ ἀδελφοί μου ἦσαν τόσον ἀπογοητευμένοι, ὥστε δὲν ἐδίστασαν νὰ ὑποδείξουν εὐσχήμως πως εἰς τὴν μητέρα των, ὅτι καλὸν θὰ ἦτο νὰ παραιτηθῇ τοῦ σκοποῦ της. Ἀλλὰ τὴν εὖρον ἀμετάπειστον. Τότε ἐδήλωσαν φανερὰ τὴν δυσαρέσκειάν των καὶ τῇ ἠρνήθησαν τὴν διαχείρισιν τοῦ βαλαντίου των. Ὅλα εἰς μάτην.»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λατινικά Γ ΛυκείουΘεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική

X