Λατινικά Γ Λυκείου: Δ΄ & Ε΄ κλίση ουσιαστικών

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Joel Robison

Λατινικά Γ Λυκείου: Δ΄ & Ε΄ κλίση ουσιαστικών

[Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών 2015-2016]

Δ΄ κλίση ουσιαστικών
casus                casus                aditus               aditus
casus                casuum            aditus               adituum
casui                casibus             aditui               aditibus
casum              casus                aditum             aditus
casus                casus                aditus              aditus
casu                 casibus             aditu                aditibus

exercitus          exercitus          eventus            eventus
exercitus          exercituum      eventus            eventuum
exercitui          exercitibus       eventui            eventibus
exercitum        exercitus          eventum          eventus
exercitus          exercitus          eventus            eventus
exercitu           exercitibus       eventu             eventibus

magistratus - magistratus = οι αρχές, οι άρχοντες (6, 15)
exercitus - exercitus = στρατός (13, 14, 31)
motus - motus = κίνηση (13)
metus - metus = φόβος (13)
status - status = στάση (13)
aditus - aditus = προσέγγιση (13)
usus - usus = χρήση (15)
casus - casus = τυχαίο, απροσδόκητο γεγονός ή περιστατικό (20, 45)
eventus - eventus = έκβαση (31)
vultus - vultus = πρόσωπο (36)
risus - risus = γέλιο (36)
conspectus - conspectus = όψη, θέα (43)

Με ιδιαιτερότητες στην κλίση
domus, domus = σπίτι (θηλυκό) 24, 29, 34, 43   

[ficus - fici = σύκο (θηλυκό της Β κλίσης, κατά την Δ σχηματίζει τους τύπους σε -us και -u)] 25

domus                         domus
domus - domi            domuum - domorum
domui                         domibus
domum                       domos
domus                         domus
domo                           domibus

Επιρρηματική χρήση του domus
Η γενική domi δηλώνει στάση σε τόπο
Η αιτιατική domum δηλώνει κίνηση σε τόπο
Η αφαιρετική domo δηλώνει απομάκρυνση από τόπο

ficus                            fici - ficus
fici - ficus                   ficorum
fico                              ficis
ficum                          ficos - ficus
ficus                            fici - ficus
fico - ficu                   ficis

Εύχρηστα μόνο στην αφαιρετική
iussus - iussus = σύμφωνα με τη διαταγή κάποιου (24)
natus - natus = ηλικία (27)
iniussus - iniussus = παρά τη διαταγή κάποιου (31)

- Όλα τα ουσιαστικά της Δ΄ κλίσης είναι αρσενικά, εκτός από το domus

Ουσιαστικά Ε΄ κλίσης
res        res                    dies      dies                spes     spes
rei        rerum               diei      dierum          spei      ---
rei        rebus                diei      diebus            spei      ---
rem      res                    diem    dies                spem    spes
res        res                    dies      dies                spes     spes
re         rebus                die       diebus            spe       ---

acies    acies
aciei     ---
aciei     ---
aciem   acies
acies    acies
acie      ---

Με πλήρη ενικό και πληθυντικό
res - rei = πράγμα (14, 15, 25, 38, 45)
dies - diei = ημέρα (14, 20, 24, 25, 36, 45)
[res publica = πολιτεία, rei publicae = τα δημόσια πράγματα]

Με πλήρη ενικό κι από τον πληθυντικό μόνο Ονομαστική – Αιτιατική – Κλητική
species - speciei = θέαμα, μορφή (14)
facies - faciei = πρόσωπο (14)
effigies - effigiei = εικόνα, μορφή, «είδωλο» (14)   
acies - aciei = μάχη (36)
spes - spei = ελπίδα (42)

Δε σχηματίζει πληθυντικό
fides - fidei = εμπιστοσύνη (14, 44)

- Θηλυκά είναι το res και το acies

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...