Λατινικά Γ Λυκείου: Ουσιαστικά Α΄ κλίσης

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Sarah Ann Loreth

Λατινικά Γ Λυκείου: Ουσιαστικά Α΄ κλίσης

[Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών 2015-2016] 

puella               puellae             gloria               gloriae
puellae             puellarum        gloriae             gloriarum
puellae             puellis              gloriae             gloriis
puellam            puellas             gloriam           glorias
puella               puellae             gloria               gloriae
puella               puellis              gloria               gloriis

sententia          sententiae           victoria            victoriae
sententiae        sententiarum      victoriae         victoriarum
sententiae        sententiis            victoriae          victoriis
sententiam       sententias           victoriam        victorias
sententia          sententiae           victoria            victoriae
sententia          sententiis            victoria            victoriis

poeta               poetae               pecunia          
poetae             poetarum         pecuniae         
poetae             poetis                pecuniae         
poetam           poetas                pecuniam       
poeta              poetae                pecunia           
poeta              poetis                 pecunia            

Ουσιαστικά της Α΄ με ομαλή κλίση
forma – formae (θηλ. = σχήμα, ομορφιά) 3 
belua – beluae (θηλ. = άγριο ζώο, κήτος) 3 
incola – incolae (αρσεν. = κάτοικος) 3 
ora – orae (θηλ. = ακτή) 3
hostia – hostiae (θηλ. = σφάγιο για θυσία) 3 
puella – puellae (θηλ. = κορίτσι, κοπέλα) 3, 38 
hasta – hastae (θηλ. = δόρυ) 3 
poeta – poetae (αρσε. = ποιητής) 5, 24 
vita – vitae (θηλ. = ζωή) 5, 15, 43, 44   
gloria – gloriae (θηλ. = δόξα) 5
sententia – sententiae (θηλ= άποψη, κρίση, απόφαση) 6, 42  
victoria – victoriae (θηλ. = νίκη) 11, 13, 29 
pugna – pugnae (θηλ. = μάχη) 13, 31  
stella – stellae (θηλ. = αστέρι) 13 
diaeta – diaetae (θηλ. = θερινή κατοικία) 20 
turba – turbae (θηλ. = πλήθος) 20 
preda – predae (θηλ. = λεία) 21 
ianua  ianuae (θηλ. = πόρτα) 24
ancilla  ancillae (θηλ. = υπηρέτρια) 24 
patria  patriae (θηλ. = πατρίδα) 25, 43  
curia – curiae (θηλ. = το κτίριο της Συγκλήτου, το Βουλευτήριο) 25 
tragoedia – tragoediae (θηλ. = τραγωδία) 27 
hasta – hastae (θηλ. = δόρυ) 31 
fuga – fugae (θηλ. = φυγή) 31  
ianua – ianuae (θηλ. = πόρτα) 34 
dextra – dextrae (θηλ. = το δεξί χέρι) 34 
mora – morae (θηλ. = χρονοτριβή, καθυστέρηση) 38
matertera – materterae (θηλ. = θεία (από τη μητέρα) 38 
terra – terrae (θηλ. = γη) 43 
amicitia – amicitiae (θηλ. = φιλίασυμμαχία) 44 
gratia – gratiae (θηλ. = συμφιλίωσηχάρηεύνοια) 44 
epistula – epistulae (θηλ. επιστολή) 45 
tragula – tragulae (θηλ= είδος ακοντίου δεμένο με λουρί, με τη βοήθεια του οποίου το έριχναν) 45 
Nympha – Nymphae (θηλ. = η Νύμφη) 3 

Nympha & Nymphe             Nyphae
Nymphae & Nymphes         Nypharum
Nymphae                               Nymphis
Nympham & Nymphen       Nymphas      
Nympha & Nymphe             Nymphae
Nypha & Nymphe                 Nymphis

Δε σχηματίζουν πληθυντικό
Aethiopia – Aethiopiae (θηλ. = Αιθιοπία) 3
Campania – Campaniae (θηλ. = Καμπανία) 5 
inopia – inopiae (θηλ. = έλλειψη) 7 
Italia – Italiae (θηλ. = η Ιταλία) 11
Hispania – Hispaniae (θηλ. = Ισπανία) 11 
Gallia – Galliae (θηλ. = Γαλατία) 11 
Trebia – Trebiae (αρσε. = ο ποταμός Τρεβίας) 11
Africa – Africae (θηλ. = Αφρική) 11
Zama – Zamae (θηλ. = η Ζάμα) 11
fiducia – fiduciae (θηλ. = εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση / πίστη) 13, 25, 44  
lunalunae (θηλ. σελήνη) 13
pecunia – pecuniae (θηλ. = χρήματα) 21, 29, 36
irairae (θηλ. = οργή) 43
agricultura – agriculturae (θηλ. = γεωργία) 15 
Caligula – Caligulae (αρσε. = ο Καλιγούλας) 20 
Allia  Alliae (αρσ. = ο Αλίας ποταμός) 21
Ardea – Ardeae (θηλ. = Αρδέα) 21
Roma – Romae (θηλ. = Ρώμη) 21, 27, 29, 43   
Nasica – Nasicae (αρσ. = Νασικάς) 24 
Caecilia – Caeciliae (θηλ. = Καικιλία) 38 
Catilina – Catilinae (αρσ. = ο Κατιλίνας) 42 
senecta – senectae (θηλ. = τα γηρατειά) 43 
benevolentia – benevolentiae (θηλεύνοιαευμένειακαλή θέληση) 44 
Andromeda – Andromedae (θηλ. = Ανδρομέδα) 3 
Cassiope – Cassiopes (θηλ. = Κασσιόπη) 3
PersesPersae (αρσε. = ο Περσέας (ο βασιλιάς της Μακεδονίας)) 13

Cassiope                                 Andromeda
Cassiopes / ae                       Andromedae / Andromedes 
Cassiopae                               Andromedae
Cassiopen / em                    Andromedam / Andromedan / Andromeden 
Cassiope                                 Andromeda / Andromede
Cassiope                                 Andromeda / Andromede

Perses
Persae
Persae
Persam / Persen
Persa / Perse
Persa / Perse 

Δε σχηματίζουν ενικό
Belgae – Belgarum (αρσε. = οι Βέλγοι, η χώρα των Βέλγων) 7 
Cannae – Cannarum (θηλ. = οι Κάννες) 11 
insidiae – insidiarum (θηλ. = ενέδραδόλος) 11 
Athenae – Athenarum (θηλ. = η Αθήνα) 14
divitiae – divitiarum (θηλ. = πλούτη) 36  

Με ιδιαιτερότητα στην κλίση
filia – filiae (θηλ. = κόρη) Δοτική και Αφαιρετική πληθυντικού filiis & filiabus, 3, 38 

filia                  filiae
filiae                filiarum
filiae                filiis & filiabus
filiam               filias
filia                  filiae
filia                  filiis & filiabus

Ετερόσημα
- opera – operae (θηλ. = εργασία, κόπος, opera + γεν = με τη βοήθεια κάποιου) 
Στον πληθ. operae – operarum = μισθωτοί εργάτες, 29, 31  

copiacopiae (θηλ. =αφθονία)
Στον πληθ. copiae – copiarum (θηλ. = στρατιωτικές δυνάμεις) 11 

- littera -ae = το γράμμα τoυ αλφαβήτου 45
Στον πληθ. litterae, -arum = λογοτεχνία, επιστολή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...