Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Θεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική | Σημειώσεις του Κωνσταντίνου Μάντη

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Θεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Kalle Gustafsson

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Θεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική

Συντακτικό Λατινικών:Προσδιορισμοί τόπου & χρόνου

Γραμματική Λατινικών:


Διαγωνίσματα

Κείμενα (μετάφραση – συντακτική ανάλυση – ασκήσεις) 


Εξεταστέα Ύλη Λατινικών σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις [21/12/2015]

Κείμενα: 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 45.

Γραμματική & Συντακτικό: Παρατηρήσεις κειμένων: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,_ _, _ _, _ _, 49, 50.

Επισημάνσεις:  
- Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 18 αφαιρείται η 5η παράγραφος των παρατηρήσεων, η κλίση, δηλαδή, του ουσιαστικού bos (επειδή δεν απαντάται στα κείμενα που περιλαμβάνονται στην ύλη).
- Στο κείμενο 20 στην υποθετική-παραβολική πρόταση quasi moriturum να μη γίνει συντακτική προσέγγιση.
- Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 27 αφαιρείται η 4η παράγραφος των παρατηρήσεων (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο).
- Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 40 διδάσκονται μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις. Αφαιρούνται οι παραχωρητικές.
- Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 43 αφαιρείται η παράγραφος 5: διμελείς ερωτήσεις.
- Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 44 Αφαιρούνται οι παράγραφοι 2 και 3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων).
- Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 49 διδάσκεται μόνο η ανακεφαλαίωση των προσδιορισμών του σκοπού. Η ύλη αφορά στις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά από ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση, 2. αναφορική-τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε – um, 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5. ad με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας – διδακτέας ύλης.
- Στο κείμενο 50 διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που υπάρχουν στα κείμενα της διδακτέας- εξεταστέας ύλης.
Επίσης:
- Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεωρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζεται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο και το αντίθετο.
- Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...