Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «πέμπω / πέμπομαι»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Tim Booth
 
Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «πέμπω / πέμπομαι»  
 
Ενεργητική Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
πέμπω, πέμπεις, πέμπει, πέμπομεν, πέμπετε, πέμπουσι(ν)
Υποτακτική
πέμπω, πέμπς, πέμπ, πέμπωμεν, πέμπητε, πέμπωσι(ν)
Ευκτική
πέμποιμι, πέμποις, πέμποι, πέμποιμεν, πέμποιτε, πέμποιεν
Προστακτική
---, πέμπε, πεμπέτω, ---, πέμπετε, πεμπόντων (ή πεμπέτωσαν)
Απαρέμφατο
πέμπειν
Μετοχή
πέμπων, πέμπουσα, πέμπον
 
Παρατατικός
Οριστική
πεμπον, πεμπες, πεμπε, πέμπομεν, πέμπετε, πεμπον
 
Μέλλοντας
Οριστική
πέμψω, πέμψεις, πέμψει, πέμψομεν, πέμψετε, πέμψουσι(ν)
Ευκτική
πέμψοιμι, πέμψοις, πέμψοι, πέμψοιμεν, πέμψοιτε, πέμψοιεν
Απαρέμφατο
πέμψειν
Μετοχή
πέμψων, πέμψουσα, πέμψον
 
Αόριστος
Οριστική
πεμψαπεμψας, πεμψε(ν), πέμψαμεν, πέμψατε, πεμψαν
Υποτακτική
πέμψω, πέμψς, πέμψ, πέμψωμεν, πέμψητε, πέμψωσι(ν)
Ευκτική
πέμψαιμι, πέμψαις / πέμψειας, πέμψαι / πέμψειε(ν), πέμψαιμεν, πέμψαιτε, πέμψαιεν / πέμψειαν 
Προστακτική
---, πέμψον, πεμψάτω, ---, πέμψατε, πεμψάντων (ή πεμψάτωσαν)
Απαρέμφατο
πέμψαι
Μετοχή
πέμψας, πέμψασα, πέμψαν
 
Παρακείμενος
Οριστική
πέπομφα, πέπομφας, πέπομφε, πεπόμφαμεν, πεπόμφατε, πεπόμφασι(ν)
 
Υποτακτική
πεπομφώς- πεπομφυα- πεπομφός  
πεπομφώς- πεπομφυα- πεπομφός ς
πεπομφώς- πεπομφυα- πεπομφός
πεπομφότες- πεπομφυαι- πεπομφότα μεν
πεπομφότες- πεπομφυαι- πεπομφότα τε
πεπομφότες- πεπομφυαι- πεπομφότα σι
 
Ευκτική
πεπομφώς- πεπομφυα- πεπομφός εην
πεπομφώς- πεπομφυα- πεπομφός εης
πεπομφώς- πεπομφυα- πεπομφός εη
πεπομφότες- πεπομφυαι- πεπομφότα εημεν (εμεν)
πεπομφότες- πεπομφυαι- πεπομφότα εητε (ετε)
πεπομφότες- πεπομφυαι- πεπομφότα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---
πεπομφώς- πεπομφυα- πεπομφός σθι
πεπομφώς- πεπομφυα- πεπομφός στω
---
πεπομφότες- πεπομφυαι- πεπομφότα στε
πεπομφότες- πεπομφυαι- πεπομφότα στων
 
Απαρέμφατο
πεπομφέναι
Μετοχή
πεπομφώς- πεπομφυα- πεπομφός
 
Υπερσυντέλικος
Οριστική
πεπόμφειν, πεπόμφεις, πεπόμφει, πεπόμφεμεν, πεπόμφετε, πεπόμφεσαν
 
Μέση Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
πέμπομαι, πέμπ/πέμπει, πέμπεται, πεμπόμεθα, πέμπεσθε, πέμπονται
Υποτακτική
πέμπωμαι, πέμπ, πέμπηται, πεμπώμεθα, πέμπησθε, πέμπωνται
Ευκτική
πεμποίμην, πέμποιο, πέμποιτο, πεμποίμεθα, πέμποισθε, πέμποιντο
Προστακτική
---, πέμπου, πεμπέσθω, ---, πέμπεσθε, πεμπέσθων ή πεμπέσθωσαν
Απαρέμφατο
πέμπεσθαι
Μετοχή
πεμπόμενος
πεμπομένη
πεμπόμενον
 
Παρατατικός
Οριστική
πεμπόμηνπέμπου, πέμπετο, πεμπόμεθα, πέμπεσθε, πέμποντο
 
Μέλλοντας
Οριστική
πέμψομαι, πέμψ/πέμψει, πέμψεται, πεμψόμεθα, πέμψεσθε, πέμψονται
Ευκτική
πεμψοίμην, πέμψοιο, πέμψοιτο, πεμψοίμεθα, πέμψοισθε, πέμψοιντο
Απαρέμφατο
πέμψεσθαι
Μετοχή
πεμψόμενος
πεμψομένη
πεμψόμενον
 
Παθητικός Μέλλοντας
Οριστική
πεμφθήσομαι, πεμφθήσ/πεμφθήσει, πεμφθήσεται, πεμφθησόμεθα, πεμφθήσεσθε, πεμφθήσονται
Ευκτική
πεμφθησοίμην, πεμφθήσοιο, πεμφθήσοιτο, πεμφθησοίμεθα, πεμφθήσοισθε, πεμφθήσοιντο
Απαρέμφατο
πεμφθήσεσθαι
Μετοχή
πεμφθησόμενος
πεμφθησομένη
πεμφθησόμενον
 
Αόριστος
Οριστική
πεμψάμηνπέμψω, πέμψατο, πεμψάμεθα, πέμψασθε, πέμψαντο
Υποτακτική
πέμψωμαι, πέμψ, πέμψηται, πεμψώμεθα, πέμψησθε, πέμψωνται
Ευκτική
πεμψαίμην, πέμψαιο, πέμψαιτο, πεμψαίμεθα, πέμψαισθε, πέμψαιντο
Προστακτική
---, πέμψαι, πεμψάσθω, ---, πέμψασθε, πεμψάσθων
Απαρέμφατο
πέμψασθαι
Μετοχή
πεμψάμενος
πεμψαμένη
πεμψάμενον
 
Παθητικός Αόριστος
Οριστική
πέμφθηνπέμφθης, πέμφθη, πέμφθημεν, πέμφθητε, πέμφθησαν
Υποτακτική
πεμφθ, πεμφθς, πεμφθ, πεμφθμεν, πεμφθτε, πεμφθσι(ν)
Ευκτική
πεμφθείην, πεμφθείης, πεμφθείη, πεμφθείημεν ή πεμφθεμεν, πεμφθείητε ή πεμφθετε, πεμφθείησαν ή πεμφθεεν
Προστακτική
---, πέμφθητι, πεμφθήτω, ---, πέμφθητε, πεμφθέντων ή πεμφθήτωσαν
Απαρέμφατο
πεμφθναι
Μετοχή
πεμφθείς
πεμφθεσα
πεμφθέν
 
Παρακείμενος
Οριστική
πέπεμμαι, πέπεμψαι, πέπεμπται, πεπέμμεθα, πέπεμφθε, πεπεμμένοι εσί(ν) 
 
Υποτακτική
πεπεμμένος- πεπεμμένη-πεπεμμένον 
πεπεμμένος- πεπεμμένη-πεπεμμένον ς
πεπεμμένος- πεπεμμένη-πεπεμμένον 
πεπεμμένοι- πεπεμμέναι-πεπεμμένα μεν
πεπεμμένοι- πεπεμμέναι-πεπεμμένα τε
πεπεμμένοι- πεπεμμέναι-πεπεμμένα σι


Ευκτική
πεπεμμένος- πεπεμμένη-πεπεμμένον εην
πεπεμμένος- πεπεμμένη-πεπεμμένον εης
πεπεμμένος- πεπεμμένη-πεπεμμένον εη
πεπεμμένοι- πεπεμμέναι-πεπεμμένα εημεν (εμεν)
πεπεμμένοι- πεπεμμέναι-πεπεμμένα εητε (ετε)
πεπεμμένοι- πεπεμμέναι-πεπεμμένα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---, πέπεμψο, πεπέμφθω, --- πέπεμφθε, πεπέμφθων ή πεπέμφθωσαν
 
Απαρέμφατο
πεπέμφθαι
Μετοχή
πεπεμμένος,
πεπεμμένη,
πεπεμμένον
 
Υπερσυντέλικος
πεπέμμηνπέπεμψο, πέπεμπτο, πεπέμμεθα, πέπεμφθε, πεπεμμένοι σαν

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...