Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «δίδωμι/δίδομαι»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Studio Grafiikka

Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «δίδωμι/δίδομαι»
 
Ενεργητική Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
δίδωμι, δίδως, δίδωσι, δίδομεν, δίδοτε, διδόασι(ν)
Υποτακτική
διδ, διδς, διδ, διδμεν, διδτε, διδσι(ν)
Ευκτική
διδοίην, διδοίης, διδοίη, διδοίημεν ή διδομεν, διδοίητε ή διδοτε, διδοίησαν ή
διδοεν
Προστακτική
---, δίδου, διδότω, ---, δίδοτε, διδόντων (ή διδότωσαν)
Απαρέμφατο
διδόναι
Μετοχή
διδούς, διδοσα, διδόν
 
Παρατατικός
Οριστική
δίδουν, δίδους, δίδου, δίδομεν, δίδοτε, δίδοσαν
 
Μέλλοντας
Οριστική
δώσω, δώσεις, δώσει, δώσομεν, δώσετε, δώσουσι(ν)
Ευκτική
δώσοιμι, δώσοις, δώσοι, δώσοιμεν, δώσοιτε, δώσοιεν
Απαρέμφατο
δώσειν
Μετοχή
δώσων, δώσουσα, δσον
 
Αόριστος
Οριστική
δωκα, δωκας, δωκε(ν), δομεν, δοτε, δοσαν
Υποτακτική
δ, δς, δ, δμεν, δτε, δσι(ν)
Ευκτική
δοίην, δοίης, δοίη, δοίημεν ή δομεν, δοίητε ή δοτε, δοίησαν ή δοεν
Προστακτική
---, δός, δότω, ---, δότε, δόντων (ή δότωσαν)
Απαρέμφατο
δοναι
Μετοχή
δούς, δοσα, δόν
 
Παρακείμενος
Οριστική
δέδωκα, δέδωκας, δέδωκε(ν), δεδώκαμεν, δεδώκατε, δεδώκασι(ν)
 
Υποτακτική
δεδωκώς- δεδωκυα- δεδωκός
δεδωκώς- δεδωκυα- δεδωκός ς
δεδωκώς- δεδωκυα- δεδωκός
δεδωκότες- δεδωκυαι- δεδωκότα μεν
δεδωκότες- δεδωκυαι- δεδωκότα τε
δεδωκότες- δεδωκυαι- δεδωκότα σι
 
Ευκτική
δεδωκώς- δεδωκυα- δεδωκός εην
δεδωκώς- δεδωκυα- δεδωκός εης
δεδωκώς- δεδωκυα- δεδωκός εη
δεδωκότες- δεδωκυαι- δεδωκότα εημεν (εμεν)
δεδωκότες- δεδωκυαι- δεδωκότα εητε (ετε)
δεδωκότες- δεδωκυαι- δεδωκότα (εεν)
 
Προστακτική
---
δεδωκώς- δεδωκυα- δεδωκός σθι
δεδωκώς- δεδωκυα- δεδωκός στω
---
δεδωκότες- δεδωκυαι- δεδωκότα στε
δεδωκότες- δεδωκυαι- δεδωκότα στων
Απαρέμφατο
δεδωκέναι
Μετοχή
δεδωκώς- δεδωκυα- δεδωκός
 
Υπερσυντέλικος
Οριστική
δεδώκειν, δεδώκεις, δεδώκει, δεδώκεμεν, δεδώκετε, δεδώκεσαν
 
Μέση Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
δίδομαι, δίδοσαι, δίδοται, διδόμεθα, δίδοσθε, δίδονται
Υποτακτική
διδμαι, διδ, διδται, διδώμεθα, διδσθε, διδνται
Ευκτική
διδοίμην, διδοο, διδοτο, διδοίμεθα, διδοσθε, διδοντο
Προστακτική
---, δίδοσο, διδόσθω, ---, δίδοσθε, διδόσθων ή διδόσθωσαν
Απαρέμφατο
δίδοσθαι
Μετοχή
διδόμενος
διδομένη
διδόμενον
 
Παρατατικός
Οριστική
διδόμην, δίδοσο, δίδοτο, διδόμεθα, δίδοσθε, δίδοντο
 
Μέλλοντας
Οριστική
δώσομαι, δώσ/δώσει, δώσεται, δωσόμεθα, δώσεσθε, δώσονται
Ευκτική
δωσοίμην, δώσοιο, δώσοιτο, δωσοίμεθα, δώσοισθε, δώσοιντο
Απαρέμφατο
δώσεσθαι
Μετοχή
δωσόμενος
δωσομένη
δωσόμενον
 
Παθητικός Μέλλοντας
Οριστική
δοθήσομαι, δοθήσ/δοθήσει, δοθήσεται, δοθησόμεθα, δοθήσεσθε, δοθήσονται
Ευκτική
δοθησοίμην, δοθήσοιο, δοθήσοιτο, δοθησοίμεθα, δοθήσοισθε, δοθήσοιντο
Απαρέμφατο
δοθήσεσθαι
Μετοχή
δοθησόμενος
δοθησομένη
δοθησόμενον
 
Μέσος Αόριστος Β ́
Οριστική
δόμην, δου, δοτο, δόμεθα, δοσθε, δοντο
Υποτακτική
δμαι, δ, δται, δώμεθα, δσθε, δνται
Ευκτική
δοίμην, δοο, δοτο, δοίμεθα, δοσθε, δοντο
Προστακτική
---, δο, δόσθω, ---, δόσθε, δόσθων ή δόσθωσαν
Απαρέμφατο
δόσθαι
Μετοχή
δόμενος
δομένη
δόμενον
 
Παθητικός Αόριστος
Οριστική
δόθην, δόθης, δόθη, δόθημεν, δόθητε, δόθησαν
Υποτακτική
δοθ, δοθς, δοθ, δοθμεν, δοθτε, δοθσι(ν)
Ευκτική
δοθείην, δοθείης, δοθείη, δοθείημεν ή δοθεμεν, δοθείητε ή δοθετε, δοθείησαν ή
δοθεεν
Προστακτική
---, δόθητι, δοθήτω, ---, δόθητε, δοθέντων ή δοθήτωσαν
Απαρέμφατο
δοθναι
Μετοχή
δοθείς
δοθεσα
δοθέν
 
Παρακείμενος
Οριστική
δέδομαι, δέδοσαι, δέδοται, δεδόμεθα, δέδοσθε, δέδονται
 
Υποτακτική
δεδομένος- δεδομένη-δεδομένον
δεδομένος- δεδομένη-δεδομένον ς
δεδομένος- δεδομένη-δεδομένον
δεδομένοι- δεδομέναι-δεδομένα μεν
δεδομένοι- δεδομέναι-δεδομένα τε
δεδομένοι- δεδομέναι-δεδομένα σι
 
Ευκτική
δεδομένος- δεδομένη-δεδομένον εην
δεδομένος- δεδομένη-δεδομένον εης
δεδομένος- δεδομένη-δεδομένον εη
δεδομένοι- δεδομέναι-δεδομένα εημεν (εμεν)
δεδομένοι- δεδομέναι-δεδομένα εητε (ετε)
δεδομένοι- δεδομέναι-δεδομένα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---, δέδοσο, δεδόσθω--- δέδοσθε, δεδόσθων ή δεδόσθωσαν
Απαρέμφατο
δεδόσθαι
Μετοχή
δεδομένος,
δεδομένη,
δεδομένον
 
Υπερσυντέλικος
δεδόμην, δέδοσο, δέδοτο, δεδόμεθα, δέδοσθε, δέδοντο

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...