Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «ἥκω» | Σημειώσεις του Κωνσταντίνου Μάντη

Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «ἥκω»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «κω»
 
Ενεστώτας με σημασία Παρακειμένου (έχω έρθει)
Οριστική
κω, κεις, κει, κομεν, κετε, κουσι(ν)
Υποτακτική
κω, κς, κ, κωμεν, κητε, κωσι(ν)
Ευκτική
κοιμι, κοις, κοι, κοιμεν, κοιτε, κοιεν
Προστακτική
---, κε, κέτω, ---, κετε, κόντων (ή κέτωσαν)
Απαρέμφατο
κειν
Μετοχή
κων, κουσα, κον
 
Παρατατικός με σημασία Υπερσυντέλικου (είχα έρθει)
Οριστική
κον, κες, κε, κομεν, κετε, κον
 
Μέλλοντας με σημασία Συντελεσμένου Μέλλοντα (θα έχω έρθει)
Οριστική
ξω, ξεις, ξει, ξομεν, ξετε, ξουσι(ν)
Ευκτική
ξοιμι, ξοις, ξοι, ξοιμεν, ξοιτε, ξοιεν
Απαρέμφατο
ξειν
Μετοχή
ξων, ξουσα, ξον

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...