Πολιτική και Δίκαιο Β΄ Λυκείου (Διαγώνισμα)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF
Koen Demuynck

Πολιτική και Δίκαιο Β΄ Λυκείου (Διαγώνισμα) 


Ερωτήσεις

Α1. Κυκλώστε το Σ για τη σωστή απάντηση και το Λ για τη λανθασμένη. Επεξηγήστε τη σωστή και επαναδιατυπώστε τη λανθασμένη, ώστε να είναι ορθή.

- Οι κανόνες της ηθικής ισχύουν εξίσου για όλους.                                    
Σ                        Λ

- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στην ουσία η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.                                                                                                 
Σ                Λ

- Το Ν.Α.Τ.Ο. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1949 από 12 ευρωπαϊκές χώρες, τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.                                                                                     
Σ                        Λ

- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα αιτιολογημένης αναπομπής ψηφισμένου νόμου στη Βουλή.                                                                   
Σ                Λ

- Η Γενική Γραμματεία είναι το κύριο διοικητικό όργανο του Ο.Η.Ε.     
Σ         Λ               

[Μονάδες 10 (2Χ5)]

Α2. Πώς επηρέασε η παγκοσμιοποίηση το ρόλο των φτωχότερων χωρών στην παγκόσμια οικονομία;                                                                           
[Μονάδες 10]

Α3. Ποια είναι, σύμφωνα με τον Μαρξ, τα χαρακτηριστικά του σοσιαλισμού και ποια του κομμουνισμού;                                                                                            
[Μονάδες 10]

Α4. Τι γνωρίζετε για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης;                            
[Μονάδες 10]

Α5. Τι γνωρίζετε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;                                        
[Μονάδες 10]

Β1. «Η προπαγάνδα συνδέθηκε, και συνδέεται, κυρίως με τη διάδοση πεποιθήσεων, αντιλήψεων και τρόπων διαγωγής. Γι’ αυτό πριν απ’ όλα στοχεύει στην εξουδετέρωση της πνευματικής και ηθικής αντίστασης του δέκτη. Με αυτήν επιδιώκεται η αφαίρεση της ικανότητάς του να κρίνει ορθολογικά και να έχει προσωπική βούληση. Επομένως, η προπαγάνδα στρέφεται κατευθείαν εναντίον της ελευθερίας του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό αποτελεί και στην εποχή μας κύριο μέσο για την κατάκτηση και διατήρηση της εξουσίας, της πολιτικής, αλλά και κάθε άλλης μορφής της. Αν προσθέσουμε και τη βοήθεια που προσφέρει για το σκοπό αυτό η ελεγχόμενη πληροφόρηση, η ελεγχόμενη δηλαδή μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών, εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε τις συνθήκες ανελευθερίας στις οποίες ζει ο σύγχρονος άνθρωπος.»
[Σπυρίδων Κούτρας, «Πειστικός Λόγος», σελ. 121]

Με βάση το παραπάνω παράθεμα, αλλά και τις προσωπικές σας γνώσεις, να ορίσετε την έννοια της προπαγάνδας και να καταγράψετε τα μέσα που χρησιμοποιεί καθώς και τους παράγοντες που την ευνοούν.
[Μονάδες 25]

Β2. «Δίκαιο είναι η ανθρώπινη θέληση η οποία ρυθμίζει την κοινωνική ζωή κατά τρόπο «ετερόνομο», «επιτακτικό» και «εξαναγκαστικό». Συνεπώς το δίκαιο δεν προέρχεται από την ατομική θέληση των επιμέρους ατόμων αλλά επιβάλλεται εξωτερικά (ετερόνομος ρύθμιση), επιτάσσοντας και καθορίζοντας τι δύναται και τι πρέπει ή τι δεν δύναται και τι δεν πρέπει να πράττουν χωρίς ωστόσο να ζητεί τη συγκατάθεσή τους (επιτακτική ρύθμιση), επιβάλλοντας όμως στους μη συμμορφούμενους προς τους κανόνες του κυρώσεις (εξαναγκασμός).»

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, αλλά και τις προσωπικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά των κανόνων δικαίου.
[Μονάδες 25]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Λατινικά Γ ΛυκείουΘεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική

X