Έκθεση Α΄ Λυκείου: Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Έκθεση Α΄ Λυκείου: Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Σαράντα χιλιάδες φιλέλληνες έχουν «αποφοιτήσει» συνολικά ως σήμερα από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετακομίζει πλέον από το κτίριο της Φιλοσοφικής σε νέο, υπερσύγχρονο κτίριο μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος χαρακτηρίζουν «διαμάντι» το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας που στόχο έχει την εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. «Μαθητές» του είναι κυρίως μέλη του διπλωματικού σώματος που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά, πρόξενοι, Έλληνες του απόδημου Ελληνισμού.
Το Διδασκαλείο είναι ένας σημαντικός θεσμός, με ιστορία περισσότερη από μισό αιώνα, για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας. Αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον κόσμο. Πολλοί από τους απόφοιτούς του είναι σήμερα καθηγητές Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων σε όλον τον κόσμο, μέλη του διπλωματικού σώματος της χώρας τους, μέλη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διαπρεπείς επιστήμονες, διευθυντικά στελέχη, διακεκριμένοι καλλιτέχνες και επιχειρηματίες.
Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής άρχισε τη δεκαετία του ΄50, παράλληλα με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο των μαθημάτων και των εκδηλώσεων που πρόσφερε στους φοιτητές το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή έως σήμερα. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής οδήγησε στην ίδρυση ανεξάρτητου Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής. Στους σκοπούς του Διδασκαλείου, μεταξύ άλλων, εντάσσεται η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της Νέας Ελληνικής για τους υποψήφιους φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ.
Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρονται ασφαλώς δεκάδες ξένες γλώσσες, σε ευέλικτα ωράρια, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές και επαγγελματίες. Πρώτες στις προτιμήσεις των φοιτητών είναι η ισπανική, η αγγλική, η γερμανική, η ιταλική και η γαλλική γλώσσα. Στο Διδασκαλείο διδάσκονται και άλλες ξένες γλώσσες, 27 συνολικά, μεταξύ των οποίων η αλβανική, η αραβική, η αρμενική, η βουλγαρική, η δανική, η εβραϊκή, η ιαπωνική, η ολλανδική, η νορβηγική, η περσική, αλλά και οι ινδικές, χίντι και σανσκριτικά.

Μ. Παπαματθαίου, από την ιστοσελίδα της εφ. Το Βήμα, 20. 2. 2014 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ

Α1. Με ποιον τρόπο η αρθρογράφος υποστηρίζει στο κείμενό της τη γλωσσομάθεια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (60-80 λέξεις)

Η αρθρογράφος παρουσιάζοντας τα αξιόλογα αποτελέσματα ενός θεσμού που είναι αφιερωμένος στη διδασκαλεία της νέας ελληνικής γλώσσας ως ξένης σε φιλέλληνες, αλλά και πολλών άλλων ξένων γλωσσών σε Έλληνες, φανερώνει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την εκμάθηση άλλων γλωσσών. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι στο Διδασκαλείο ξένων γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών διδάσκονται 27 ξένες γλώσσες συνιστά σημαντικό τεκμήριο για τη διάδοση που έχει η γλωσσομάθεια στη χώρα μας. Ενώ η αναφορά στην επαγγελματική ιδιότητα εκείνων που μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, υποδηλώνει πως συχνά η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνδέεται στενά με την επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία ενός ατόμου.

Α1. Για ποιον λόγο η αρθρογράφος αναφέρεται στους μαθητές και στους αποφοίτους του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (60-80 λέξεις).

Η αρθρογράφος αναφέρεται στους μαθητές και στους αποφοίτους του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής προκειμένου να τονίσει το υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο, όπως και τη μετέπειτα σημαντική σταδιοδρομία τους, που συνιστούν σημαντικό τεκμήριο τόσο για το αξιόλογο των προσφερόμενων μαθημάτων, όσο και για την προσφορά του Διδασκαλείου στην εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Μαθητές του Διδασκαλείου είναι συνήθως μέλη του διπλωματικού σώματος, πρόξενοι, καθώς και Έλληνες του απόδημου Ελληνισμού. Ενώ, στους αποφοίτους του συγκαταλέγονται καθηγητές της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων του εξωτερικού, μέλη του διπλωματικού σώματος, μέλη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διαπρεπείς επιστήμονες, διευθυντικά στελέχη, αλλά και διακεκριμένοι καλλιτέχνες και επιχειρηματίες.

Α2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Στο Διδασκαλείο... σανσκριτικά) του κειμένου;

Η συνοχή της 4ης παραγράφου βασίζεται στην ανάπτυξη ενός ενιαίου θέματος, το οποίο υποδηλώνεται με σαφήνεια στη θεματική περίοδο: «προσφέρονται ασφαλώς δεκάδες ξένες γλώσσες». Ακολουθεί η αναφορά «Πρώτες στις προτιμήσεις…» που υποδηλώνει ένα είδος κατάταξης. Ενώ, μια ακόμη αναφορά φανερώνει τη συνέχιση του κοινού αυτού θέματος: «διδάσκονται και άλλες ξένες γλώσσες».

Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Το Διδασκαλείο… επιχειρηματίες) του κειμένου;

Θεματική περίοδος: Το Διδασκαλείο είναι ένας σημαντικός θεσμός, με ιστορία περισσότερη από μισό αιώνα, για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας.
Σχόλια / Λεπτομέρειες: Αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον κόσμο. Πολλοί από τους απόφοιτούς του είναι σήμερα καθηγητές Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων σε όλον τον κόσμο, μέλη του διπλωματικού σώματος της χώρας τους, μέλη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διαπρεπείς επιστήμονες, διευθυντικά στελέχη, διακεκριμένοι καλλιτέχνες και επιχειρηματίες.
Κατακλείδα: ---

Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων χρησιμοποιώντας συνώνυμες λέξεις ή ισοδύναμες φράσεις των λέξεων με την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία που αυτές έχουν στο κείμενο: εξάπλωση, διαπρεπείς, πρόσφερε, συνεχώς, σκοπούς.

Η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού είναι μία από τις σημαντικότερες βλέψεις του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, που βρίσκει την πραγμάτωσή της με το να παρέχονται μαθήματα υψηλού επιπέδου σε κάθε ενδιαφερόμενο φιλέλληνα μαθητή. Το γεγονός, μάλιστα, ότι οι μαθητές αυτοί έχουν στην πορεία σημαντική επαγγελματική σταδιοδρομία είτε στο διπλωματικό σώμα είτε στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, λειτουργεί ενισχυτικά σε αυτή την προσπάθεια, καθώς επιφανείς επιστήμονες και εξέχουσες εν γένει προσωπικότητες -ο αριθμός των οποίων διαρκώς αυξάνεται- έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση για την ελληνική γλώσσα και μεταδίδουν και στους άλλους την εκτίμησή τους για το ελληνικό πνεύμα.  

Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: ελληνικού πολιτισμού, σημαντικός θεσμός, διδασκαλία των ξένων γλωσσών, εκμάθηση της Νέας Ελληνικής, γνώσης.

Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής γλώσσας αποτελεί έναν πολύ σημαντικό θεσμό για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και η δραστηριότητά του ξεκίνησε παράλληλα με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ενδιαφέρον που υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει από πολλά μέλη του διπλωματικού σώματος, καθώς και από πολλούς φιλέλληνες προσφέρει μια ιδανική ευκαιρία μαζί με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας να παρέχονται και ουσιώδεις γνώσεις σχετικά με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, που λειτουργούν ενισχυτικά για τη βάθυνση του ενδιαφέροντος που έχουν οι συγκεκριμένοι μαθητές για τη χώρα μας.   

Β2. Ποιες από τις ακόλουθες φράσεις / προτάσεις χρησιμοποιούνται στο κείμενο κυριολεκτικά / δηλωτικά και ποιες μεταφορικά / συνυποδηλωτικά;

1. «υπερσύγχρονο κτίριο»
= Κυριολεκτική
2. «διπλωματικού σώματος»
= Μεταφορική
3. «διαπρεπείς επιστήμονες»
= Κυριολεκτική
4. «προσφέρονται δεκάδες ξένες γλώσσες»
= Μεταφορική
5. «προτιμήσεις των φοιτητών»
= Κυριολεκτική

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...