Λυσίας «Υπέρ Μαντιθέου» Λεξιλογικές ασκήσεις [Διήγηση – Απόδειξη 9-11]

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Chris Rivera

Λυσίας «Υπέρ Μαντιθέου» Λεξιλογικές ασκήσεις  [Διήγηση – Απόδειξη 9-11]

1. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. πολλή                     α) λάχιστον
2. δίκαιον                  β) γνο
3. δλον                     γ) φανερν
4. οδα                        δ) δηλον
5. μέγιστον                ε) λίγη
στ) δικον
ζ) πίσταμαι

πολλή / λίγη
δίκαιον / δικον
δλον / δηλον
οδα / γνο
μέγιστον / λάχιστον

β) καταλειφθείσης, ξέδωκα, μηδεπώποτε, δικηκα, λογοποιοντας: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.

καταλειφθείσης: κατά + λείπομαι
ξέδωκα: κ + δίδωμι
μηδεπώποτε: μηδέ + πώποτε < πώ + ποτέ
δικηκα: διά + οκέω-
λογοποιοντας: λόγος + ποιέω-

2. α) κατάλοιπο, πολίτης, διαβίωση, επιτυχία, οπτικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

κατάλοιπο: καταλειφθεσης
πολίτης: πλεως
διαβίωση: βεβωκα
επιτυχία: τυγχνουσι
οπτικός: ψεσθ

β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις του κειμένου ποιήσομαι και χειν ουσιαστικά (Α΄ στήλη): ποιημάτιον, ποίησις, ποιητής, σχολεον και σχμα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη)

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. ποιημάτιον            α) ενέργεια ή κατάσταση
2. σχολεον                β) υποκοριστικό
3. ποίησις                  γ) αποτέλεσμα ενέργειας
4. ποιητής                  δ) τόπος
5. σχμα                     ε) πρόσωπο που ενεργεί

ποιημάτιον = υποκοριστικό
σχολεον = τόπος
ποίησις = ενέργεια ή κατάσταση
ποιητής = πρόσωπο που ενεργεί
σχμα = αποτέλεσμα ενέργειας

3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις του κειμένου, στην Α΄ στήλη, με τη σημασία τους στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία στη Β΄ στήλη περισσεύουν).

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. ατία                       α) διαδίδω
2. κδίδωμι                β) κατηγορία, μομφή
3. πιδίδωμι              γ) τιμιότητα, κοσμιότητα
4. γκλημα                 δ) παντρεύω
5. πιείκεια               ε) προικίζω
στ) τιμωρώ
ζ) κατηγορία

ατία = κατηγορία
κδίδωμι = παντρεύω
πιδίδωμι = προικίζω
γκλημα = κατηγορία, μομφή
πιείκεια = τιμιότητα, κοσμιότητα

β) πιδούς, νειμάμην, βεβίωκα, λογοποιοντας, πεθυμομεν: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις ένα ομόρριζο ουσιαστικό στη νέα ελληνική γλώσσα.

πιδούς: δότης, έκδοση, δωροδοκία, δωροληψία
νειμάμην: νόμος, νομή, διανομή, νόμιμος
βεβίωκα: βίος, βίωμα, συμβίωση, αβίωτος
λογοποιοντας: λόγος, λέξη, απολογία, ποίηση, ποιητής
πεθυμομεν: επιθυμία, ανεπιθύμητος

4. α) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

ποιήσομαι: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη -ις.
= ποίησις
βίος: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
= βίωσις
δλον: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
= δηλον
λέγω: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
= γορεύω, φάσκω, φημί
καταλειφθείσης: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη στα συνθετικά της.
= κατά + λείπομαι

β) είδηση, δοξασία, αγωνιστικός, δόκιμος, εκδότης: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

είδηση: οδα
δοξασία: δοκε
αγωνιστικός: γσι
δόκιμος: δοκιμασαις
εκδότης: ξδωκα

5. α) λέγειν, πολογεσθαι, διδόναι, δέομαι, κροάσασθαι: Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

λέγειν: λέξη, λεξικό, λόγος, λογική
πολογεσθαι: πολογητικός, απολογία, διαλογίζομαι, διαλογισμός
διδόναι: δόση, δώρο
δέομαι: δέησις, ενδεής, ένδεια, δεοντολογία
κροάσασθαι: ακρόαση, ακροαματικός

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. προσήκει               α) νομίζω
2. λέγω                       β) κετεύω
3. γομαι                  γ) βλέπω
4. δέομαι                   δ) ποι
5. ρ                         ε) δίδωμι
στ) φημί
ζ) χρή

προσήκει = χρή
λέγω = φημί
γομαι = νομίζω
δέομαι = κετεύω
ρ = βλέπω

6. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηματικοί τύποι   κατάληξη     ομόρριζα ουσιαστικά
λέγειν                         -ος                   λόγος
διδόναι                      -ις                    δόσις
ποιήσομαι                 -ής                   ποιητής
νειμάμην                  -εύς                 νομεύς
μολογεν                  -ία                   μολογία

β) πλειονότητα, αγωνιστής, κατηγορία, δοκιμαστικός, απουσία: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

πλειονότητα: πλεω
αγωνιστής: γσι
κατηγορία: κατηγορημνων
δοκιμαστικός: δοκιμασαις
απουσία: οσας

7. α) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

διδόναι: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη -ις.
= δόσις
ατία: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
= ατιμαι
μέγιστον: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
= λάχιστον
δε: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
= προσήκει
ξέδωκα: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη του κειμένου στα συνθετικά της.
= κ + δίδωμι

β) μολογεν, γομαι, τυγχάνουσι, ψεσθε, ψευδομένους: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

μολογεν: ομολογία, εξομολόγηση
γομαι: ηγέτης, ηγούμενος, προηγούμενος
τυγχάνουσι: τύχη, ατυχία, τυχοδιώκτης
ψεσθε: όραση, οφθαλμός, διορατικός
ψευδομένους: ψεύδος, ψεύτης, ψέμα, ψευδομάρτυρας

8. ατία, γών, δοκιμασία, βίος, ενοια: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

ατία: ατιμαι
γών: γωνίζομαι
δοκιμασία: δοκιμάζω
βίος: βι
ενοια: ενο

9. α) δύνωμαι, καταλειφθείσης, νειμάμην, βεβίωκα, γενέσθαι: Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

δύνωμαι: δύναμη, δυνατότητα, δυνητικός
καταλειφθείσης: κατάλοιπο, έλλειψη, έλλειμμα
νειμάμην: διανομή, παράνομος, έννομος
βεβίωκα: βιοτικός, βιωματικός
γενέσθαι: ουσία, παρουσία, παρόν, οντολογία

β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηματικοί τύποι               κατάληξη               ομόρριζα ουσιαστικά
δικηκα                                 -ις                                διοίκησις
κροάσασθαι                        -ής                               κροατής
γομαι                                  -μών                            γεμών
ψεσθε                                   -μα                              ραμα
ψευδομένους                        -ος                               ψεδος

10. α) λόγος, ποίησις, οκημα, οκησις, οκήτωρ: Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς τους επόμενους ρηματικούς τύπους του κειμένου λέγειν, ποιήσομαι, γομαι και δικηκα λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.

ενέργεια/κατάσταση    πρόσωπο που ενεργεί    αποτέλεσμα ενέργειας
ποίησις                                 οκήτωρ                                   οκημα
οκησις                                                                                    λόγος


β) ελλιπής, πολιτικός, αναβίωση, ατυχία, οφθαλμός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

ελλιπής: καταλειφθεσης
πολιτικός: πλεως
αναβίωση: βεβωκα
ατυχία: τυγχνουσι
οφθαλμός: ψεσθ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...