Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «δάκνω»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Alessandro Catta
 
Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «δάκνω»
 
(δάκνω= δαγκώνω, πικραίνω)
 
Ενεργητική Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
δάκνω, δάκνεις, δάκνει, δάκνομεν, δάκνετε, δάκνουσι(ν)
Υποτακτική
δάκνω, δάκνς, δάκν, δάκνωμεν, δάκνητε, δάκνωσι(ν)
Ευκτική
δάκνοιμι, δάκνοις, δάκνοι, δάκνοιμεν, δάκνοιτε, δάκνοιεν
Προστακτική
---, δάκνε, δακνέτω, ---, δάκνετε, δακνόντων (ή δακνέτωσαν)
Απαρέμφατο
δάκνειν
Μετοχή
δάκνων, δάκνουσα, δάκνον
 
Παρατατικός
Οριστική
δακνον, δακνες, δακνε, δάκνομεν, δάκνετε, δακνον
 
Μέλλοντας
Οριστική
δήξομαι, δήξ/δήξει, δήξεται, δηξόμεθα, δήξεσθε, δήξονται
Ευκτική
δηξοίμην, δήξοιο, δήξοιτο, δηξοίμεθα, δήξοισθε, δήξοιντο
Απαρέμφατο
δήξεσθαι
Μετοχή
δηξόμενος
δηξομένη
δηξόμενον
 
Αόριστος Β΄
Οριστική
δακον, δακες, δακε(ν), δάκομεν, δάκετε, δακον
Υποτακτική
δάκω, δάκς, δάκ, δάκωμεν, δάκητε, δάκωσι(ν)
Ευκτική
δάκοιμι, δάκοις, δάκοι, δάκοιμεν, δάκοιτε, δάκοιεν
Προστακτική
---, δάκε, δακέτω, ---, δάκετε, δακόντων (ή δακέτωσαν)
Απαρέμφατο
δακεν
Μετοχή
δακών, δακοσα, δακόν
 
[Παρακείμενος
Οριστική
δέδηχα, δέδηχας, δέδηχε, δεδήχαμεν, δεδήχατε, δεδήχασι(ν)
 
Υποτακτική
δεδηχώς- δεδηχυα- δεδηχός
δεδηχώς- δεδηχυα- δεδηχός ς
δεδηχώς- δεδηχυα- δεδηχός
δεδηχότες- δεδηχυαι- δεδηχότα μεν
δεδηχότες- δεδηχυαι- δεδηχότα τε
δεδηχότες- δεδηχυαι- δεδηχότα σι
 
Ευκτική
δεδηχώς- δεδηχυα- δεδηχός εην
δεδηχώς- δεδηχυα- δεδηχός εης
δεδηχώς- δεδηχυα- δεδηχός εη
δεδηχότες- δεδηχυαι- δεδηχότα εημεν (εμεν)
δεδηχότες- δεδηχυαι- δεδηχότα εητε (ετε)
δεδηχότες- δεδηχυαι- δεδηχότα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---
δεδηχώς- δεδηχυα- δεδηχός σθι
δεδηχώς- δεδηχυα- δεδηχός στω
---
δεδηχότες- δεδηχυαι- δεδηχότα στε
δεδηχότες- δεδηχυαι- δεδηχότα στων
 
Απαρέμφατο
δεδηχέναι
Μετοχή
δεδηχώς- δεδηχυα- δεδηχός]
 
[Υπερσυντέλικος
δεδήχειν, δεδήχεις, δεδήχει, δεδήχεμεν, δεδήχετε, δεδήχεσαν]
 
Μέση Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
δάκνομαι, δάκν/δάκνει, δάκνεται, δακνόμεθα, δάκνεσθε, δάκνονται
Υποτακτική
δάκνωμαι, δάκν, δάκνηται, δακνώμεθα, δάκνησθε, δάκνωνται
Ευκτική
δακνοίμην, δάκνοιο, δάκνοιτο, δακνοίμεθα, δάκνοισθε, δάκνοιντο
Προστακτική
---, δάκνου, δακνέσθω, ---, δάκνεσθε, δακνέσθων ή δακνέσθωσαν
Απαρέμφατο
δάκνεσθαι
Μετοχή
δακνόμενος
δακνομένη
δακνόμενον
 
Παρατατικός
Οριστική
δακνόμην, δάκνου, δάκνετο, δακνόμεθα, δάκνεσθε, δάκνοντο
 
Μέλλοντας
---
 
Παθητικός Αόριστος
Οριστική
δήχθην, δήχθης, δήχθη, δήχθημεν, δήχθητε, δήχθησαν
Υποτακτική
δηχθ, δηχθς, δηχθ, δηχθμεν, δηχθτε, δηχθσι(ν)
Ευκτική
δηχθείην, δηχθείης, δηχθείη, δηχθείημεν ή δηχθεμεν, δηχθείητε ή δηχθετε, δηχθείησαν ή δηχθεεν
Προστακτική
---, δήχθητι, δηχθήτω, ---, δήχθητε, δηχθέντων ή δηχθήτωσαν
Απαρέμφατο
δηχθναι
Μετοχή
δηχθείς
δηχθεσα
δηχθέν
 
[Παρακείμενος
Οριστική
δέδηγμαι, δέδηξαι, δέδηκται, δεδήγμεθα, δέδηχθε, δεδηγμένοι εσί
 
Υποτακτική
δεδηγμένος- δεδηγμένη- δεδηγμένον
δεδηγμένος- δεδηγμένη- δεδηγμένον ς
δεδηγμένος- δεδηγμένη- δεδηγμένον
δεδηγμένοι- δεδηγμέναι- δεδηγμένα μεν
δεδηγμένοι- δεδηγμέναι- δεδηγμένα τε
δεδηγμένοι- δεδηγμέναι- δεδηγμένα σι
 
Ευκτική
δεδηγμένος- δεδηγμένη- δεδηγμένον εην
δεδηγμένος- δεδηγμένη- δεδηγμένον εης
δεδηγμένος- δεδηγμένη- δεδηγμένον εη
δεδηγμένοι- δεδηγμέναι- δεδηγμένα εημεν (εμεν)
δεδηγμένοι- δεδηγμέναι- δεδηγμένα εητε (ετε)
δεδηγμένοι- δεδηγμέναι- δεδηγμένα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---, δέδηξο, δεδήχθω, --- δέδηχθε, δεδήχθων ή δεδήχθωσαν
 
Απαρέμφατο
δεδχθαι
Μετοχή
δεδηγμένος,
δεδηγμένη,
δεδηγμένον
 
Υπερσυντέλικος
δεδήγμην, δέδηξο, δέδηκτο, δεδήγμεθα, δέδηχθε, δεδηγμένοι σαν]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...