Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «ἀκέομαι / ἀκοῦμαι»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «κέομαι / κομαι»
 
κομαι = θεραπεύω
 
Ενεστώτας
Οριστική
κομαι, κ ή κε, κεται, κούμεθα, κεσθε, κονται
Υποτακτική
κμαι, κ, κται, κώμεθα, κσθε, κνται
Ευκτική
κομην, κοο, κοτο, κοίμεθα, κοσθε, κοντο
Προστακτική
---, κο, κείσθω, ---, κεσθε, κείσθων ή κείσθωσαν
Απαρέμφατο
κεσθαι
Μετοχή
κούμενος
κουμένη
κούμενον
 
Μέλλοντας
Οριστική
κομαι, κ ή κε, κεται, κούμεθα, κεσθε, κονται
Ευκτική
κομην, κοο, κοτο, κοίμεθα, κοσθε, κοντο
Απαρέμφατο
κεσθαι
Μετοχή
κούμενος
κουμένη
κούμενον
 
Αόριστος
Οριστική
κεσάμην, κέσω, κέσατο, κεσάμεθα, κέσασθε, κέσαντο
Υποτακτική
κέσωμαι, κέσ, κέσηται, κεσώμεθα, κέσησθε, κέσωνται
Ευκτική
κεσαίμην, κέσαιο, κέσαιτο, κεσαίμεθα, κέσαισθε, κέσαιντο
Προστακτική
---, κεσαι, κεσάσθω, ---, κέσασθε, κεσάσθων ή κεσάσθωσαν
Απαρέμφατο
κέσασθαι
Μετοχή
κεσάμενος
κεσαμένη
κεσάμενον

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...