Αρχαία Ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «θηράω / θηρῶ»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Donna Tucker

 
Αρχαία Ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «θηράω / θηρ»
 
θηρ = κυνηγώ
 
Ενεργητική φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
θηρ, θηρς, θηρ, θηρμεν, θηρτε, θηρσι(ν)
Υποτακτική
θηρ, θηρς, θηρ, θηρμεν, θηρτε, θηρσι(ν)
Ευκτική
θηρμι, θηρς, θηρ ή θηρην, θηρης, θηρη, θηρμεν, θηρτε, θηρεν
Προστακτική
---, θήρα, θηράτω, ---, θηρτε, θηρώντων ή θηράτωσαν
Απαρέμφατο
θηρν
Μετοχή
θηρν, θηρσα, θηρν
 
Παρατατικός
θήρων, θήρας, θήρα, θηρμεν, θηρτε, θήρων
 
Μέλλοντας
Οριστική
θηράσω, θηράσεις, θηράσει, θηράσομεν, θηράσετε, θηράσουσι(ν)
Ευκτική
θηράσοιμι, θηράσοις, θηράσοι, θηράσοιμεν, θηράσοιτε, θηράσοιεν
Απαρέμφατο
θηράσειν
Μετοχή
θηράσων, θηράσουσα, θηρσον
 
Αόριστος
Οριστική
θήρασα, θήρασας, θήρασε(ν), θηράσαμεν, θηράσατε, θήρασαν
Υποτακτική
θηράσω, θηράσς, θηράσ, θηράσωμεν, θηράσητε, θηράσωσι(ν)
Ευκτική
θηράσαιμι, θηράσαις ή θηράσειας, θηράσαι ή θηράσειε(ν), θηράσαιμεν, θηράσαιτε, θηράσαιεν ή θηράσειαν
Προστακτική
---, θήρασον, θηρασάτω, ---, θηράσατε, θηρασάντων (ή θηρασάτωσαν)
Απαρέμφατο
θηρσαι
Μετοχή
θηράσας, θηράσασα, θηρσαν
 
Παρακείμενος
Οριστική
τεθήρακα, τεθήρακας, τεθήρακε, τεθηράκαμεν, τεθηράκατε, τεθηράκασι(ν)
 
Υποτακτική
τεθηρακώς- τεθηρακυα- τεθηρακός
τεθηρακώς- τεθηρακυα- τεθηρακός ς
τεθηρακώς- τεθηρακυα- τεθηρακός
τεθηρακότες- τεθηρακυαι- τεθηρακότα μεν
τεθηρακότες- τεθηρακυαι- τεθηρακότα τε
τεθηρακότες- τεθηρακυαι- τεθηρακότα σι(ν)
 
Ευκτική
τεθηρακώς- τεθηρακυα- τεθηρακός εην
τεθηρακώς- τεθηρακυα- τεθηρακός εης
τεθηρακώς- τεθηρακυα- τεθηρακός εη
τεθηρακότες- τεθηρακυαι- τεθηρακότα εημεν/ εμεν
τεθηρακότες- τεθηρακυαι- τεθηρακότα εητε/ ετε
τεθηρακότες- τεθηρακυαι- τεθηρακότα εησαν/ εεν
 
Προστακτική
---
τεθηρακώς- τεθηρακυα- τεθηρακός σθι
τεθηρακώς- τεθηρακυα- τεθηρακός στω
---
τεθηρακότες- τεθηρακυαι- τεθηρακότα στε
τεθηρακότες- τεθηρακυαι- τεθηρακότα στων
 
Απαρέμφατο
τεθηρακέναι
 
Μετοχή
τεθηρακώς, τεθηρακυα, τεθηρακός
 
Υπερσυντέλικος
τεθηράκειν, τεθηράκεις, τεθηράκει, τεθηράκεμεν, τεθηράκετε, τεθηράκεσαν
 
Μέση φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
θηρμαι, θηρ, θηρται, θηρώμεθα, θηρσθε, θηρνται
Υποτακτική
θηρμαι, θηρ, θηρται, θηρώμεθα, θηρσθε, θηρνται
Ευκτική
θηρμην, θηρο, θηρτο, θηρμεθα, θηρσθε, θηρντο
Προστακτική
--- θηρ, θηράσθω, --- θηρσθε, θηράσθων ή θηράσθωσαν
Απαρέμφατο
θηρσθαι
Μετοχή
θηρώμενος, θηρωμένη, θηρώμενον

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...