Ερωτήσεις ΚΕΕ Πρωταγόρας Ενότητα 4η: Η λέξη πόλις επαναλαμβάνεται στο κείμενο πέντε φορές. Τι δηλώνεται, κατά τη γνώμη σας, με την επανάληψη αυτή;

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF
Kris Crollard 

Ερωτήσεις ΚΕΕ Πρωταγόρας Ενότητα 4η

Η λέξη πόλις επαναλαμβάνεται στο κείμενο πέντε φορές. Τι δηλώνεται, κατά τη γνώμη σας, με την επανάληψη αυτή;

«ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις»
«Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί.»
«καὶ πάντες μετεχόντων˙ οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν˙ καὶ νόμον γε θὲς παρἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως 
«εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ μὴ εἶναι πόλεις

Ο Πρωταγόρας, καθώς η μυθική του διήγηση ολοκληρώνεται, φτάνει στο σημαντικότερο σημείο της, στη δημιουργία δηλαδή των πόλεων, οι οποίες αποτέλεσαν την καλύτερη δυνατή μορφή διαβίωσης για τους ανθρώπους. Εφόσον ο σκοπός του σοφιστή ήταν να μιλήσει για το διδακτό της πολιτικής αρετής, επιχειρεί να αναδείξει πόσο σημαντικό είναι να κατέχουν όλοι η πολίτες την αρετή αυτή, προκειμένου να καταστεί εφικτή η δημιουργία, αλλά και η διατήρηση, των πόλεων.
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν απομονωμένοι, χρειάζονται ο ένας τον άλλο και γι’ αυτό η συγκρότηση των πόλεων υπήρξε η σημαντικότερη επίτευξή τους. Ο Πρωταγόρας, επομένως, αναγνωρίζει την ιδιαίτερη αξία της πόλης, γι’ αυτό και μέσα από την επανάληψη της λέξης, αναδεικνύει την έννοια «πόλη» και τη θέτει στο επίκεντρο της διήγησής του. Άλλωστε, όλη η σειρά των εξελικτικών σταδίων που αναφέρθηκαν στο μύθο του, απέβλεπαν και είχαν ως φυσική ολοκλήρωσή τους, τη δημιουργία της πόλης.
Ο λόγος για τον οποίο ο Πρωταγόρας παρουσίασε τους ανθρώπους από τη στιγμή της δημιουργίας τους ήταν για να καταδείξει το γεγονός ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν οι άνθρωποι είναι να ζουν συγκεντρωμένοι σε πόλεις.
Το μήνυμα, λοιπόν, του σοφιστή είναι σαφές, μονάχα στα πλαίσια της πόλης οι άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν και η πόλη μπορεί να επιβιώσει μονάχα αν όλοι οι άνθρωποι κατέχουν την πολιτική αρετή.

Δείτε επίσης:

Ερωτήσεις ΚΕΕ Πρωταγόρας Ενότητα 3η: Πώς υποκαθιστά ο άνθρωπος την έλλειψη οργάνων προσαρμογής;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λατινικά Γ ΛυκείουΘεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική

X