Έκθεση Β΄ Λυκείου: Μόνιμη εργασία τέλος!

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Έκθεση Β΄ Λυκείου: Μόνιμη εργασία τέλος!

 «Μόνιμη δουλειά; Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος όρος. Θα έλεγα καλύτερα, σταθερή εργασία». Ο πρόεδρος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού είναι κατηγορηματικός: οι αλλαγές που θα γίνουν στο εργασιακό τοπίο τα επόμενα χρόνια θα είναι τέτοιες, που, για να διατηρεί κάποιος την εργασία του, θα πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα του. Αλλά και η εργασία δε θα είναι αυτή που ξέραμε ως τώρα. Ώσπου να βγουν στη σύνταξη, οι εργαζόμενοι του μέλλοντος θα αναγκασθούν να αλλάξουν αρκετά επαγγέλματα. Πόσα; Εξαρτάται. Όσοι δεν έχουν σοβαρό υπόβαθρο γνώσεων θα αλλάξουν πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους επαγγέλματα. Αντιθέτως, όσοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις αναμένεται να μετακινούνται σε διάφορες ειδικότητες του ίδιου κλάδου απασχόλησης.
Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει μελέτες για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει αρκετά παράδοξα. Παραδείγματος χάριν, οι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες, εκπαιδεύονται πιο εύκολα και αποτελούν ένα είδος «μελλοντικής επένδυσης», αφού αργότερα θα «βγάλουν» τα λεφτά που ξόδεψε γι’ αυτά ο εργοδότης τους. Αυτοί, όμως, έχουν τις μικρότερες πιθανότητες να μείνουν πολλά χρόνια στην ίδια δουλειά. Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών μπορεί να προσαρμόζονται γρηγορότερα στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης, αλλά εγκαταλείπουν τη δουλειά ευκολότερα απ’ ό,τι οι εργαζόμενοι των 50 ετών. Οι τελευταίοι δεν είναι ιδιαίτερα δεκτικοί στη συνεχή εκπαίδευση και στην απόκτηση νέων προσόντων, αλλά είναι πιο έμπειροι και αφοσιωμένοι στην επιχείρηση.
Άλλο ένα παράδοξο αφορά την επέκταση των νέων μορφών απασχόλησης, όπως η τηλεργασία. Αν και διατηρεί τα πλεονεκτήματά της, χρειάζονται δηλαδή μικρότερα γραφεία, άρα και λιγότερα κτίρια, μειώνονται οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο και τα έξοδα για βενζίνη, αυξάνει ωστόσο το κόστος για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των δικτύων, καθώς και η ανάγκη για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Επίσης, τίθεται υπό αμφισβήτηση η εκτίμηση ότι με τη χρήση της τεχνολογίας θα άλλαζε η ζωή των εργαζομένων, ειδικά όσων ήταν παντρεμένοι και είχαν παιδιά, αφού θα εργάζονταν στο σπίτι τους. Τελικά αποδείχτηκε ότι το σύστημα αυτό δεν είναι λειτουργικό, όταν χρειάζεται να γίνουν ξαφνικές αλλαγές στην παραγωγή και οι εργαζόμενοι δυσανασχετούν από την έλλειψη συναδελφικής συναναστροφής και «συγκατοίκησης». Μάλιστα, ορισμένες επιχειρήσεις που επανέφεραν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά στη δουλειά είδαν την απόδοσή τους να ανεβαίνει.
Πάντως, η αυτοματοποίηση της δουλειάς αλλάζει γοργά το τοπίο της κάθε εργασίας εσωτερικά. Παραδείγματος χάριν, με την εγκατάσταση των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) μειώνονται οι απαιτήσεις σε υπαλλήλους που θα κάθονται πίσω από το ταμείο και αυξάνονται οι ανάγκες για όσους θα θέτουν σε λειτουργία και θα συντηρούν τα νέα συστήματα. Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας, γιατί, όταν χάνονται θέσεις εργασίας από το λεγόμενο «front desk», θα πρέπει να ενισχυθούν οι τομείς που έχουν σχέση με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Διαφορετικά, θα αυξηθούν οι εισαγωγές από άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία στις χώρες εξαγωγής, αλλά να αυξάνεται στις χώρες εισαγωγής τεχνολογίας.
front desk: γραμματεία, υποδοχή.

Δ. Κρουστάλλη, εφημ. Το Βήμα, 6.2.2000 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).

Οι αλλαγές στο σύγχρονο εργασιακό τοπίο έχουν καταστήσει ανεδαφική την έννοια της μόνιμης δουλειάς. Πλέον οι εργαζόμενοι για να έχουν μια σταθερή εργασία θα πρέπει να ακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα τους, αφού οι περισσότεροι θα αναγκαστούν να αλλάξουν αρκετές φορές επάγγελμα. Οι αλλαγές αυτές έχουν δημιουργήσει, επίσης, ορισμένα παράδοξα, όπως τη στροφή των εταιρειών στους νεότερους υπαλλήλους, που είναι πιο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, αλλά κι εκείνοι που είναι πιο πιθανό να αλλάξουν τελικά επάγγελμα∙ καθώς και τη διαπίστωση πως η επέκταση της τηλεργασίας δεν αποδείχθηκε τόσο επωφελής όσο αρχικά πιστευόταν. Συνάμα, γίνεται σαφές πως η αυτοματοποίηση στους χώρους εργασίας αλλάζει τα δεδομένα σε εσωτερικό επίπεδο, αφού η μείωση προσωπικού, για παράδειγμα, στην εξυπηρέτηση πελατών, σημαίνει αύξηση της ζήτησης προσωπικού στην υποστήριξη των νέων τεχνολογιών.   

Β1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι επιδράσεις της αυτοματοποίησης στο χώρο της εργασίας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων.

Η αυτοματοποίηση έχει επηρεάσει σημαντικά το χώρο της εργασίας, αφού έχει διαφοροποιήσει τις απαιτήσεις προσωπικού στο εσωτερικό κάθε τομέα. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) έχει μειώσει τις ανάγκες σε προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, αλλά έχει αυξήσει τις ανάγκες σε προσωπικό συντήρησης των νέων συστημάτων. Πρόκειται, βέβαια, για μια αλλαγή που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι αν δεν δοθεί έμφαση στον τομέα της υποστήριξης νέων τεχνολογιών, τότε οι χώρες που εισάγουν τεχνολογίες θα βρεθούν με αυξημένη ανεργία.

Β1. Με ποιο παράδειγμα αποδεικνύει η αρθρογράφος το παράδοξο των επιπτώσεων από τη συχνή αλλαγή εργασίας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων.

Η αρθρογράφος προκειμένου να αποδείξει τις επιπτώσεις από τη συχνή αλλαγή εργασίας αντλεί ένα παράδειγμα από χώρες στις οποίες έχουν γίνει σχετικές μελέτες του φαινομένου, όπως είναι οι ΗΠΑ. Έχει παρατηρηθεί, λοιπόν, ότι ενώ οι εταιρείες επιθυμούν να προσλαμβάνουν νεότερης ηλικίας υπαλλήλους, διότι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και εκπαιδεύονται πιο εύκολα, εντούτοις είναι εκείνοι ακριβώς που είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν μια άλλη θέση εργασίας. Ενώ, από την άλλη, οι μεγαλύτερης ηλικίας υπάλληλοι, που είναι πιο αφοσιωμένοι στην επιχείρηση που τους απασχολεί, δεν είναι τόσο δεκτικοί στη συνεχή εκπαίδευση και στην απόκτηση νέων προσόντων.

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του συστήματος της τηλεργασίας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο (60-80 λέξεων).

Τα πλεονεκτήματα που παρουσίασε η εφαρμογή του συστήματος της τηλεργασίας είναι μεν σημαντικά, αλλά όχι επαρκή. Ειδικότερα, είναι σαφές πως η μη ανάγκη στέγασης πολλών υπαλλήλων σημαίνει πως απαιτούνταν για τις εταιρείες μικρότερα γραφεία, άρα και λιγότερα κτίρια, ενώ μειώνονταν επίσης οι μετακινήσεις των υπαλλήλων με αυτοκίνητο, άρα και τα έξοδα για βενζίνη. Ωστόσο, ανέβαινε το κόστος για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των δικτύων, προκειμένου να είναι εφικτή η εργασία εξ αποστάσεως, και ήταν αναγκαίο παράλληλα προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Επιπροσθέτως, αμφισβητήθηκε ακόμη και το υποτιθέμενο πλεονέκτημα πως θα διευκόλυνε τους έγγαμους υπαλλήλους που είχαν παιδιά, ενώ έγινε σαφές πως οι εργαζόμενοι δυσανασχετούσαν από την έλλειψη συναναστροφής με τους συναδέλφους τους Τέλος, φάνηκε πως ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι λειτουργικό όταν απαιτούνται αιφνίδιες αλλαγές στην παραγωγή.

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Τα τελευταία χρόνια, ...στην επιχείρηση) του κειμένου;

Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων, καθώς αξιοποιείται τόσο η ανάπτυξη με παραδείγματα, όσο και η ανάπτυξη με σύγκριση και αντίθεση.

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Η ανάπτυξη με παραδείγματα γίνεται σαφής από τη χρήση της φράσης: «Παραδείγματος χάριν», με την οποία εισάγεται ένα παράδειγμα σχετικό με τα παράδοξα που έχουν διαπιστωθεί στο σύγχρονο εργασιακό τοπίο.
Ενώ στη συνέχεια γίνεται εμφανές πως χρησιμοποιείται η μέθοδος της σύγκρισης και αντίθεσης, καθώς αντιπαρατίθενται συγκριτικά τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των νεότερων και των μεγαλύτερων σε ηλικία υπαλλήλων. Ενδεικτικές οι φράσεις: Αυτοί, όμως… Οι τελευταίοι δεν είναι… αλλά είναι…

Β2.α. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Άλλο ένα παράδοξο...να ανεβαίνει) του κειμένου;

Θεματική περίοδος: Άλλο ένα παράδοξο αφορά την επέκταση των νέων μορφών απασχόλησης, όπως η τηλεργασία.
Σχόλια / Λεπτομέρειες: Αν και διατηρεί τα πλεονεκτήματά της, χρειάζονται δηλαδή μικρότερα γραφεία, άρα και λιγότερα κτίρια, μειώνονται οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο και τα έξοδα για βενζίνη, αυξάνει ωστόσο το κόστος για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των δικτύων, καθώς και η ανάγκη για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Επίσης, τίθεται υπό αμφισβήτηση η εκτίμηση ότι με τη χρήση της τεχνολογίας θα άλλαζε η ζωή των εργαζομένων, ειδικά όσων ήταν παντρεμένοι και είχαν παιδιά, αφού θα εργάζονταν στο σπίτι τους. Τελικά αποδείχτηκε ότι το σύστημα αυτό δεν είναι λειτουργικό, όταν χρειάζεται να γίνουν ξαφνικές αλλαγές στην παραγωγή και οι εργαζόμενοι δυσανασχετούν από την έλλειψη συναδελφικής συναναστροφής και «συγκατοίκησης».
Κατακλείδα: Μάλιστα, ορισμένες επιχειρήσεις που επανέφεραν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά στη δουλειά είδαν την απόδοσή τους να ανεβαίνει.

Β2.β. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη παράγραφο (Τα τελευταία χρόνια,...στην επιχείρηση) και την τρίτη παράγραφο (Άλλο ένα παράδοξο...να ανεβαίνει) του κειμένου;

Η συνοχή επιτυγχάνεται με τη χρήση της φράσης: «Άλλο ένα παράδοξο». Γίνεται, έτσι, σαφές πως και αυτή η παράγραφος κινείται στην ίδια θεματική με την προηγούμενη, καταγράφοντας παράδοξες καταστάσεις που έχουν παρατηρηθεί στο σύγχρονο εργασιακό τοπίο.

Β2.α. Να διαιρέσετε την τελευταία παράγραφο (Πάντως, ...τεχνολογίας) του κειμένου σε δύο παραγράφους.

Πάντως, η αυτοματοποίηση της δουλειάς αλλάζει γοργά το τοπίο της κάθε εργασίας εσωτερικά. Παραδείγματος χάριν, με την εγκατάσταση των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) μειώνονται οι απαιτήσεις σε υπαλλήλους που θα κάθονται πίσω από το ταμείο και αυξάνονται οι ανάγκες για όσους θα θέτουν σε λειτουργία και θα συντηρούν τα νέα συστήματα.
Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας, γιατί, όταν χάνονται θέσεις εργασίας από το λεγόμενο «front desk», θα πρέπει να ενισχυθούν οι τομείς που έχουν σχέση με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Διαφορετικά, θα αυξηθούν οι εισαγωγές από άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία στις χώρες εξαγωγής, αλλά να αυξάνεται στις χώρες εισαγωγής τεχνολογίας.

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Με βάση τη νέα διαίρεση στην πρώτη παράγραφο δίνεται ένα παράδειγμα αλλαγής που έχει επιφέρει η αυτοματοποίηση της δουλειάς, ενώ στη δεύτερη  διερευνάται η τακτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου οι σχετικές αλλαγές να μη δημιουργήσουν πρόβλημα στην οικονομία της χώρας.

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: εργασιακό τοπίο, υπόβαθρο γνώσεων, νέες τεχνολογίες, τηλεργασία, υψηλής εξειδίκευσης. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης/φράσης.

- Το σύγχρονο εργασιακό τοπίο είναι εξαιρετικά απαιτητικό για τους νέους εργαζόμενους.

- Οι νέοι χρειάζεται να αποκτούν αρχικά ένα σταθερό υπόβαθρο γνώσεων προκειμένου να είναι σε θέση να εξειδικευτούν στη συνέχεια πιο αποτελεσματικά στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει περισσότερο.

- Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει τα δεδομένα στους περισσότερους εργασιακούς τομείς.

- Μια νέα μορφή απασχόλησης που κατέστη εφικτή χάρη στις νέες τεχνολογίες είναι αυτή της τηλεργασίας, που προσφέρει στον υπάλληλο τη δυνατότητα να εργάζεται από το χώρο του σπιτιού του.

- Οι περισσότερο διασφαλισμένοι υπάλληλοι είναι εκείνοι που έχουν υψηλή εξειδίκευση, καθώς οι γνώσεις τους τούς καθιστούν σχεδόν αναντικατάστατους.

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: εξειδικευμένες γνώσεις, επένδυσης, παραγωγή, αυτοματοποίηση της δουλειάς, θέσεις εργασίας. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης/φράσης.

- Στο σύγχρονο επαγγελματικό τοπίο γίνεται ολοένα και σαφέστερο πως οι εργαζόμενοι που κατορθώνουν να ανελιχθούν είναι εκείνοι που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.

- Κάθε μεγάλη εταιρεία γνωρίζει πως η δαπάνη χρημάτων για τη συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων της αποτελεί μια καίρια επένδυση που μεταφράζεται στην πορεία σε αυξημένη και ποιοτικότερη απόδοση εργασίας.

- Η φετινή παραγωγή ελαιόλαδου είναι η καλύτερη των τελευταίων δέκα χρόνων.

- Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει σε πολλές βιομηχανικές μονάδες την αυτοματοποίηση της δουλειάς.

- Μία από τις βασικότερες υποχρεώσεις της κυβέρνησης είναι η υιοθέτηση εκείνων των πολιτικών που θα οδηγήσουν στη σταθερή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Γ1.α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: μόνιμη, εξειδικευμένες, προσλαμβάνουν, δεκτικοί, επέκταση.

Μόνιμη / προσωρινή
Εξειδικευμένες / γενικές – ανειδίκευτες  
Προσλαμβάνουν / απολύουν
Δεκτικοί / ανεπίδεκτοι
Επέκταση / περιορισμός

Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο, το χρόνο κ.λπ.).

- Για πολλούς νέους η επιλογή της προσωρινής απασχόλησης είναι η μόνη διέξοδος από την ανεργία.

- Οι άνθρωποι που έχουν γενικές μόνο γνώσεις και όχι κάποια ουσιαστική εξειδίκευση δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν μια σταθερή εργασία.

- Οι ιδιωτικές εταιρείες αναγκάζονται να απολύσουν μέρος των υπαλλήλων τους προκειμένου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που τους έχει προκαλέσει η παρατεταμένη οικονομική κρίση.

- Ένα από τα μειονεκτήματα των μεγαλύτερων σε ηλικία υπαλλήλων είναι ότι συχνά αποδεικνύονται ανεπίδεκτοι μαθήσεως σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες και την υιοθέτηση νέων μεθόδων.

- Οι δραματικές οικονομικές συνθήκες οδηγούν τον ιδιωτικό τομέα σε περιορισμό των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Γ2.α. «Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών μπορεί να προσαρμόζονται γρηγορότερα στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης...»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και να την χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστική ή ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει η πρόταση σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο.

Η ονοματική αναφορική πρόταση είναι η ακόλουθη: «που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών».
Η πρόταση είναι προσδιοριστική.

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Η πρόταση χαρακτηρίζεται προσδιοριστική διότι αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα του προσδιοριζόμενου όρου (οι εργαζόμενοι) και δεν χωρίζεται από αυτόν με σημείο στίξης.

Γ2.α. «Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει μελέτες για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει αρκετά παράδοξα»: Στο παραπάνω απόσπασμα ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μια αναφορική ονοματική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την χαρακτηρίσετε είτε ως ονοματική προσδιοριστική είτε ως ονοματική παραθετική, ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο.

Η ονοματική αναφορική πρόταση είναι η ακόλουθη: «στις οποίες έχουν γίνει μελέτες για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας».
Η πρόταση είναι παραθετική.

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Η πρόταση χαρακτηρίζεται παραθετική αφενός διότι η αρθρογράφος επιλέγει να τη χωρίσει με κόμμα από τον προσδιοριζόμενο όρο (χώρες) κι αφετέρου διότι δεν αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα του όρου αυτού.  

Γ2. Να αιτιολογήσετε τη χρήση εισαγωγικών:

1. Στην πρώτη παράγραφο (Μόνιμη… κλάδου απασχόλησης) του κειμένου: «Μόνιμη δουλειά; Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος όρος. Θα έλεγα καλύτερα, σταθερή εργασία».

Η συγγραφέας χρησιμοποιεί εισαγωγικά για να εντάξει σε αυτά μια φράση με στοιχεία προφορικού λόγου, εφόσον σε β΄ πρόσωπο απευθύνεται στους αναγνώστες. Η φράση αυτή, που διαφοροποιείται από το ύφος του υπόλοιπου κειμένου, προσδίδει ζωντάνια στο λόγο και κεντρίζει το ενδιαφέρον των αναγνωστών.

2. Στην τρίτη παράγραφο (Άλλο ένα… να ανεβαίνει) του κειμένου: «συγκατοίκησης».


Η συγγραφέας θέτει τη λέξη σε εισαγωγικά καθώς πρόκειται για μεταφορική χρήση του όρου, μέσω του οποίου επιθυμεί να δηλώσει τη συνύπαρξη των υπαλλήλων σ’ έναν ενιαίο χώρο. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...