Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «ἀλλάττω / ἀλλάσσω»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
 
Kimberly Glover

Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «λλάττω / λλάσσω»
 
Το ρήμα σχηματίζει τους τύπους του Ενεστώτα και με διπλό σ: λλάσσω / λλάσσομαι
Το α της παραλήγουσας είναι βραχύχρονο
 
Ενεργητική Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
λλάττω, λλάττεις, λλάττει, λλάττομεν, λλάττετε, λλάττουσι(ν)
Υποτακτική
λλάττω, λλάττς, λλάττ, λλάττωμεν, λλάττητε, λλάττωσι(ν)
Ευκτική
λλάττοιμι, λλάττοις, λλάττοι, λλάττοιμεν, λλάττοιτε, λλάττοιεν
Προστακτική
---, λλαττε, λλαττέτω, ---, λλάττετε, λλαττόντων (ή λλαττέτωσαν)
Απαρέμφατο
λλάττειν
Μετοχή
λλάττων, λλάττουσα, λλάττον
 
Παρατατικός
Οριστική
λλαττον, λλαττες, λλαττε, λλάττομεν, λλάττετε, λλαττον
 
Μέλλοντας
Οριστική
λλάξω, λλάξεις, λλάξει, λλάξομεν, λλάξετε, λλάξουσι(ν)
Ευκτική
λλάξοιμι, λλάξοις, λλάξοι, λλάξοιμεν, λλάξοιτε, λλάξοιεν
Απαρέμφατο
λλάξειν
Μετοχή
λλάξων, λλάξουσα, λλάξον
 
Αόριστος
Οριστική
λλαξα, λλαξας, λλαξε(ν), λλάξαμεν, λλάξατε, λλαξαν
Υποτακτική
λλάξω, λλάξς, λλάξ, λλάξωμεν, λλάξητε, λλάξωσι(ν)
Ευκτική
λλάξαιμι, λλάξαις ή λλάξειας, λλάξαι ή λλάξειε(ν), λλάξαιμεν, λλάξαιτε, λλάξαιεν ή λλάξειαν
Προστακτική
---, λλαξον, λλαξάτω, ---, λλάξατε, λλαξάντων (ή λλαξάτωσαν)
Απαρέμφατο
λλάξαι
Μετοχή
λλάξας, λλάξασα, λλάξαν
 
Παρακείμενος
Οριστική
λλαχα, λλαχας, λλαχε, λλάχαμεν, λλάχατε, λλάχασι(ν)
 
Υποτακτική
λλαχώς- λλαχυα- λλαχός
λλαχώς- λλαχυα- λλαχός ς
λλαχώς- λλαχυα- λλαχός
λλαχότες- λλαχυαι- λλαχότα μεν
λλαχότες- λλαχυαι- λλαχότα τε
λλαχότες- λλαχυαι- λλαχότα σι
 
Ευκτική
λλαχώς- λλαχυα- λλαχός εην
λλαχώς- λλαχυα- λλαχός εης
λλαχώς- λλαχυα- λλαχός εη
λλαχότες- λλαχυαι- λλαχότα εημεν (εμεν)
λλαχότες- λλαχυαι- λλαχότα εητε (ετε)
λλαχότες- λλαχυαι- λλαχότα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---
λλαχώς- λλαχυα- λλαχός σθι
λλαχώς- λλαχυα- λλαχός στω
---
λλαχότες- λλαχυαι- λλαχότα στε
λλαχότες- λλαχυαι- λλαχότα στων
 
Απαρέμφατο
λλαχέναι
Μετοχή
λλαχώς- λλαχυα- λλαχός
 
Υπερσυντέλικος
Οριστική
λλάχειν, λλάχεις, λλάχει, λλάχεμεν, λλάχετε, λλάχεσαν
 
Μέση Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
λλάττομαι, λλάττ ή λλάττει, λλάττεται, λλαττόμεθα, λλάττεσθε, λλάττονται
Υποτακτική
λλάττωμαι, λλάττ, λλάττηται, λλαττώμεθα, λλάττησθε, λλάττωνται
Ευκτική
λλαττοίμην, λλάττοιο, λλάττοιτο, λλαττοίμεθα, λλάττοισθε, λλάττοιντο
Προστακτική
---, λλάττου, λλαττέσθω, ---, λλάττεσθε, λλαττέσθων ή λλαττέσθωσαν
Απαρέμφατο
λλάττεσθαι
Μετοχή
λλαττόμενος
λλαττομένη
λλαττόμενον
 
Παρατατικός
Οριστική
λλαττόμην, λλάττου, λλάττετο, λλαττόμεθα, λλάττεσθε, λλάττοντο
 
Μέλλοντας
Οριστική
λλάξομαι, λλάξ ή λλάξει, λλάξεται, λλαξόμεθα, λλάξεσθε, λλάξονται
Ευκτική
λλαξοίμην, λλάξοιο, λλάξοιτο, λλαξοίμεθα, λλάξοισθε, λλάξοιντο
Απαρέμφατο
λλάξεσθαι
Μετοχή
λλαξόμενος
λλαξομένη
λλαξόμενον
 
Παθητικός Μέλλοντας Α΄
Οριστική
λλαχθήσομαι, λλαχθήσ ή λλαχθήσει, λλαχθήσεται, λλαχθησόμεθα, λλαχθήσεσθε, λλαχθήσονται
Ευκτική
λλαχθησοίμην, λλαχθήσοιο, λλαχθήσοιτο, λλαχθησοίμεθα, λλαχθήσοισθε, λλαχθήσοιντο
Απαρέμφατο
λλαχθήσεσθαι
Μετοχή
λλαχθησόμενος
λλαχθησομένη
λλαχθησόμενον
 
Παθητικός Μέλλοντας Β΄
Οριστική
λλαγήσομαι, λλαγήσ ή λλαγήσει, λλαγήσεται, λλαγησόμεθα, λλαγήσεσθε, λλαγήσονται
Ευκτική
λλαγησοίμην, λλαγήσοιο, λλαγήσοιτο, λλαγησοίμεθα, λλαγήσοισθε, λλαγήσοιντο
Απαρέμφατο
λλαγήσεσθαι
Μετοχή
λλαγησόμενος
λλαγησομένη
λλαγησόμενον
 
Αόριστος
Οριστική
λλαξάμην, λλάξω, λλάξατο, λλαξάμεθα, λλάξασθε, λλάξαντο
Υποτακτική
λλάξωμαι, λλάξ, λλάξηται, λλαξώμεθα, λλάξησθε, λλάξωνται
Ευκτική
λλαξαίμην, λλάξαιο, λλάξαιτο, λλαξαίμεθα, λλάξαισθε, λλάξαιντο
Προστακτική
---, λλαξαι, λλαξάσθω, ---, λλάξασθε, λλαξάσθων ή λλαξάσθωσαν
Απαρέμφατο
λλάξασθαι
Μετοχή
λλαξάμενος
λλαξαμένη
λλαξάμενον
 
Παθητικός Αόριστος Α΄
Οριστική
λλάχθην, λλάχθης, λλάχθη, λλάχθημεν, λλάχθητε, λλάχθησαν
Υποτακτική
λλαχθ, λλαχθς, λλαχθ, λλαχθμεν, λλαχθτε, λλαχθσι(ν)
Ευκτική
λλαχθείην, λλαχθείης, λλαχθείη, λλαχθείημεν ή λλαχθεμεν, λλαχθείητε ή λλαχθετε, λλαχθείησαν ή λλαχθεεν
Προστακτική
---, λλάχθητι, λλαχθήτω, ---, λλάχθητε, λλαχθέντων ή λλαχθήτωσαν
Απαρέμφατο
λλαχθναι
Μετοχή
λλαχθείς
λλαχθεσα
λλαχθέν
 
Παθητικός Αόριστος Β΄
Οριστική
λλάγην, λλάγης, λλάγη, λλάγημεν, λλάγητε, λλάγησαν
Υποτακτική
λλαγ, λλαγς, λλαγ, λλαγμεν, λλαγτε, λλαγσι(ν)
Ευκτική
λλαγείην, λλαγείης, λλαγείη, λλαγείημεν ή λλαγεμεν, λλαγείητε ή λλαγετε, λλαγείησαν ή λλαγεεν
Προστακτική
---, λλάγηθι, λλαγήτω, ---, λλάγητε, λλαγέντων ή λλαγήτωσαν
Απαρέμφατο
λλαγναι
Μετοχή
λλαγείς
λλαγεσα
λλαγέν
 
Παρακείμενος
Οριστική
λλαγμαι, λλαξαι, λλακται, λλάγμεθα, λλαχθε, λλαγμένοι εσί(ν)
 
Υποτακτική
λλαγμένος- λλαγμένη-λλαγμένον
λλαγμένος- λλαγμένη-λλαγμένον ς
λλαγμένος- λλαγμένη-λλαγμένον
λλαγμένοι- λλαγμέναι- λλαγμένα μεν
λλαγμένοι- λλαγμέναι- λλαγμένα τε
λλαγμένοι- λλαγμέναι- λλαγμένα σι
 
Ευκτική
λλαγμένος- λλαγμένη-λλαγμένον εην
λλαγμένος- λλαγμένη-λλαγμένον εης
λλαγμένος- λλαγμένη-λλαγμένον εη
λλαγμένοι- λλαγμέναι- λλαγμένα εημεν (εμεν)
λλαγμένοι- λλαγμέναι- λλαγμένα εητε (ετε)
λλαγμένοι- λλαγμέναι- λλαγμένα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---, λλαξο, λλάχθω, --- λλαχθε, λλάχθων ή λλάχθωσαν
 
Απαρέμφατο
λλάχθαι
Μετοχή
λλαγμένος,
λλαγμένη,
λλαγμένον
 
Υπερσυντέλικος
λλάγμην, λλαξο, λλακτο, λλάγμεθα, λλαχθε, λλαγμένοι σαν

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...